Header decorative image
Kir Żałobny

Rodzinne nici porozumienia

Rodzinne nici porozumienia

Trzy dni w tygodniu mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą korzystać z Punktu Mediacji Rodzinnej. - W niektórych państwach Unii Europejskiej 70-80% spraw spornych znajduje rozwiązanie dzięki przeprowadzonym mediacjom – podkreśla Joanna Golicz ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” w Rudzie Śląskiej.  Punkt uruchomiono w ramach realizowanego  przez stowarzyszenie projektu „Program profilaktyczny dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”.

 

Punkt Mediacji Rodzinnej działa w siedzibie Stowarzyszenia „Przystanek” przy ul. Osiedlowej 1/3, w poniedziałki w godz. od 16.00 do 18.00 oraz we wtorki i środy od 16.30 do 18.30.  Placówka prowadzi mediacje rodzinne, poradnictwo, spisywanie porozumień częściowych i całościowych. Sesje mediacyjne dla jednej pary, w zależności od rodzaju spraw i stopnia zaawansowania konfliktu, trwają średnio 5-8 sesji, każda po ok. 2 godziny.

 

- Współczesna rodzina podlega intensywnym przemianom – tłumaczy Joanna Golicz, prezes stowarzyszenia i koordynator projektu. – Role w małżeństwie stają się coraz bardziej elastyczne, wzrasta rola dziecka w rodzinie, a jednocześnie coraz więcej związków się rozpada, co staje się prawdziwym wyzwaniem dla każdego członka rodziny. Popularność tych zjawisk generuje konieczność wspierania rodzin w momentach kryzysowych – podkreśla. Takie wsparcie daje właśnie Punkt Mediacji Rodzinnej. – Myślimy również o otwarciu stałego ośrodka mediacji w Rudzie Śląskiej, który będzie prowadził mediacje cywilne, karne i dla osób nieletnich – mówi Joanna Golicz. – Istnienie takiego ośrodka jest bardzo ważne i przydatne. Podam przykład, jak działa taki ośrodek: zgłasza się ofiara wypadku drogowego, która chce wytoczyć sprawę cywilną sprawcy o zadośćuczynienie za np. uszczerbek na zdrowiu i straty moralne. Prowadzący poradę może zaproponować postępowanie mediacyjne. Dochodzi wtedy do spotkania poszkodowanego i sprawcy w obecności mediatora, którego zadaniem jest sporządzenie ugody. Jeśli dochodzi do porozumienia i zawarcia ugody poszkodowany poprzez sąd może uzyskać klauzulę wykonalności takiej ugody, która nabiera mocy postanowienia sądowego. Sprawca wypadku musi wykonać postanowienia zawarte w ugodzie – tłumaczy. Promocja mediacji, szczególnie wśród młodzieży wyraźnie wpływa na wzrost świadomości społecznej. – Dołożymy wszelkich starań, by takie usługi były w naszym mieście dostępne dla wszystkich – podkreślała Joanna Golicz.


Projekt, dzięki któremu działa Punkt Mediacji Rodzinnej, jest wdrażany w ramach „Programu profilaktycznego dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”. W urzędzie miasta przedstawiono efekty jego wdrażania. Wyniki działań profilaktycznych, przeprowadzonych podczas trwania projektu między sierpniem a grudniem br. wskazują na duże zainteresowanie tematem. Przeprowadzono szkolenia stacjonarne, w których udział wzięło 47 uczestników, warsztaty wyjazdowe dla 112 osób, oraz szkolenia dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 450 osób.  Dzięki sfinansowaniu szkolenia w ramach projektu „Inqbator - Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii” kwalifikacje uzyskało również 14 mediatorów, którzy będą mogli pracować w ośrodku mediacji.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter