Kir Żałobny

Rewitalizacji podwórek ciąg dalszy

Rewitalizacji podwórek ciąg dalszy

Kolejne trzy podwórka zostaną zrewitalizowane w Rudzie Śląskiej - dwa w dzielnicy Ruda i jedno w Wirku. Będą to przestrzenie przy ul. Matejki 2–12, przy ul. Matejki 7, 9 / Górniczej/ Wesołej oraz przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a. Właśnie wyłoniony został wykonawca tych inwestycji. Ich realizacja kosztować ma ponad 2,2 mln zł, a całość będzie gotowa jesienią. Zadania te to część programu renowacji podwórek, który realizowany jest w mieście od 2018 r. Na rewitalizację 10 takich przestrzeni władze Rudy Śląskiej pozyskały ponad 4 mln zł ze środków unijnych. Tegoroczne modernizacje podwórek to ostatnie trzy zadania przewidziane do realizacji w ramach unijnego wsparcia. Siedem wcześniejszych wykonano w 2018 i 2019 roku.

– Nasz autorski program renowacji rudzkich podwórek znakomicie się przyjął. Oprócz rewitalizacji przestrzeni udało nam się zaangażować w projekt mieszkańców, którzy brali czynny udział w odnawianiu swojego najbliższego otoczenia - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Jeżeli w kolejnej perspektywie unijnej będziemy mogli ponownie sięgnąć po środki na tego typu działania, to na pewno z takiej możliwości skorzystamy – zapowiada.

Trzy tegoroczne inwestycje zwieńczą I etap renowacji podwórek w mieście, składający się z 10 takich zadań. Dwie przestrzenie przeznaczone do rewitalizacji znajdują się w Rudzie i to w dosyć bliskim sąsiedztwie. Chodzi o podwórka przy ul. Matejki 2–12 i przy ul. Matejki 7,9/Górniczej/Wesołej. – To ważne inwestycje dla tej okolicy. Niedawno kompleksowo poddaliśmy termomodernizacji oraz podłączyliśmy do nowego źródła ciepła charakterystyczny ciąg budynków przy tej ulicy. Teraz będziemy rewitalizować najbliższe otoczenie tego miejsca. W efekcie w ciągu kilku lat ten fragment dzielnicy bardzo zmieni się na lepsze, a co najważniejsze w sposób zdecydowany poprawimy komfort życia mieszkańców – wskazuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

W ramach renowacji dwóch podwórek w Rudzie powstaną miejsca spotkań mieszkańców, pojawi się mała architektura, wybudowane zostaną także dojścia i chodniki, a przestrzenie zostaną oświetlone. W obu lokalizacjach powstaną place zabaw. W tym celu przy ul. Matejki 2-12 wyburzone zostaną m.in. stare budynki gospodarcze. Dodatkowo przy tej lokalizacji rozebrane zostaną 4 blaszane garaże, a w ich miejsce powstaną nowe z konstrukcji żelbetowej. W ramach zadania przewidziano dużo nasadzeń zieleni. Będą to drzewa, krzewy, ale też wiele gatunków kwiatów. W te prace zaangażowani zostaną także mieszkańcy.

Trzecia przestrzeń, która będzie rewitalizowana w tym roku, znajduje się w Wirku przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a. – To jedna z najmniejszych lokalizacji, którą odnawiamy w ramach naszego programu. Jest to wewnętrzny plac otoczony ze wszystkich stron ścianami budynków. Pomimo niedużych rozmiarów tego terenu i jego specyfiki zakres prac rewitalizacyjnych będzie szeroki - informuje wiceprezydent Pierończyk. Przede wszystkim wykonane zostanie odwodnienie terenu. Powstaną chodniki oraz dojścia dla mieszkańców. Pojawią się mała architektura: ławki, stoły, siedziska, kosze na śmieci. Utworzone zostaną miejsca spotkań mieszkańców. Powstaną rabaty kwiatowe oraz zieleń w donicach. Cały dziedziniec zostanie także oświetlony.

Przypomnijmy, że kompleksową renowację podwórek w Rudzie Śląskiej rozpoczęto w 2018 roku. Wtedy zrewitalizowane zostały pierwsze trzy podwórka w mieście. Były to dwie lokalizacje w Wirku - u zbiegu ul. Sienkiewicza / Tuwima / Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a, a także w Nowym Bytomiu na osiedlu Kaufhaus przy ul. Podgórze 5-15. W ubiegłym roku w mieście zrewitalizowano pięć podwórek: przy ul. Dąbrowskiego 7, 9 i 11, przy ul. Hlonda / Bytomskiej / Grunwaldzkiej w Orzegowie, przy ul. Strażackiej i Kałusa w dzielnicy Wirek, przy ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu oraz w rejonie ul. Sobieskiego w dzielnicy Ruda.

- Przy rewitalizacji wszystkich podwórek chcemy wykorzystywać potencjał mieszkańców, którzy uczestniczą w tym procesie. Istnieje bowiem pewna prawidłowość, że im bliżej miejsca zamieszkania znajduje się dane przedsięwzięcie, tym nasze zaangażowanie jest większe – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. To właśnie aktywizacja i zaangażowanie samych mieszkańców jest wyróżnikiem rudzkiego programu renowacji podwórek. Projekt dotyczy w sposób bezpośredni ponad 3 tys. rudzian.

– Mieszkańcy nie tylko biorą udział w konsultacjach, staramy się angażować ich także w prace rewitalizacyjne. Dotyczą one głównie nasadzeń zieleni – tłumaczy Michał Pierończyk. Część „społeczna” działań rewitalizacyjnych realizowana jest w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”, którym zajmuje się RAR Inwestor Sp. z o. o. Projekt „miękki” zakłada aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wymienionych podwórek.

Wartość projektu „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną - etap 1” to ponad 7,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi blisko 4,1 mln zł. Natomiast wartość „miękkiego” projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka” to ponad 819 tys. zł, a dofinansowanie – 778 tys. zł.

W Rudzie Śląskiej znajduje się 1667 podwórek o powierzchni blisko 370 ha. Najwięcej z nich znajduje się w dzielnicy Ruda - 380, co stanowi prawie 23 proc. ogółu. Tylko przy samych budynkach komunalnych znajduje się 650 podwórek o powierzchni prawie 105 ha. 88 z nich jest najbardziej predysponowanych do zagospodarowania. To tylko część danych wynikających z programu renowacji podwórek do 2030 roku, który opracowany został w 2015 r. Oprócz konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania wybranych 10 podwórek jest swoistym kompendium wiedzy o pozostałych podwórkach w mieście – ich liczbie, typie oraz stanie technicznym. Program stanowi też podręcznik dobrych praktyk, z którego mogą korzystać również spółdzielnie mieszkaniowe, które zainteresowane są rewitalizacją podwórek na swoim terenie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter