Kir Żałobny

Rewitalizacja a problemy społeczne

Projekt realizowany był przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w 5 sąsiadujących ze sobą dzielnicach w centrum Aglomeracji Górnośląskiej: Chorzowie II, Chropaczowie, Lipinach, Orzegowie i Szombierkach, zespolonych podobnymi problemami i wyzwaniami rozwojowymi. W projekcie wykorzystano doświadczenia ekspertów z Danii, Wielkiej Brytanii i Niemiec, wynikające z Inicjatywy Wspólnotowej URBAN oraz prac w ramach programu URBACT I.


Uczestnicy wyżej wymienionego seminarium omawiali aspekty społeczne w procesie rewitalizacji. Zamierzeniem organizatorów było nie tylko pobudzenie do dyskusji nt. polskich i zagranicznych praktyk dotyczących społecznych aspektów rewitalizacji (ze szczególnym uwzględnieniem 5 dzielnic Aglomeracji Górnośląskiej) i przyszłości innych miejskich dzielnic zmagających się z dużymi problemami społecznymi, ale przede wszystkim stymulowanie poszukiwań metodycznych i stworzenie platformy współpracy miast w działaniach sprzyjających rewitalizacji i rozwojowi takich dzielnic.


Bliższe informacje: Joanna Sochacka, kierownik Zespołu Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy, tel. 248 62 81 w. 3300, strona internetowa: www.rewitalizacja.silesia.org.pl

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter