Header decorative image
Kir Żałobny

Renta planistyczna

Zgodnie z § 72 uchwały Rady Miasta z dnia 22.06.2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego wynosi:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: UK1, UK2, UC1, KS1 - stawka wynosi 30%,
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: RU1, P1, P2, PU1, PU2 ? stawka wynosi 20%,
3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MM1, MWU1, MWU2, MN2, MN3, MNU1, MNU2, MNR1, ZP2 stawka wynosi ? 10%
4) Dla pozostałych terenów nie wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 stawka wynosi 0%.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego znajduje się na stronie www.ruda-sl.polskiemiasta.pl.

 

Bliższe informacje: Katarzyna Haarschack, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 326.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter