Kir Żałobny

Remont na Solidarności 5-7

Remont na Solidarności 5-7

Rozpoczął się remont w rejonie pawilonów usługowo-handlowych przy ul. Solidarności 5-7. Do maja przyszłego roku mieszkańcy Halemby, szczególnie ulicy Solidarności, muszą uzbroić się w cierpliwość. - Od wielu lat użytkownicy tamtejszych lokali, ale także sami mieszkańcy, zgłaszali potrzebę remontu tego miejsca – mówi Grażyna Dziedzic. – Myślę, że parę miesięcy prac budowlanych rozwiąże wiele problemów i poprawi estetykę tego miejsca – podkreśla prezydent miasta.

- Wykonanie remontu jest podyktowane złym stanem technicznym zarówno konstrukcji stalowej, jak i betonowych posadzek oraz okładzin schodów zewnętrznych, które prowadzą do lokali użytkowych usytuowanych na I piętrze – tłumaczy Roman Bar z Wydziału Spraw Lokalowych. Doraźne naprawy nie dawały długotrwałego efektu, a ich koszty rosły, dlatego remont tego miejsca został ujęty w wydatkach budżetowych w bieżącym roku. Pierwszym krokiem było wykonanie dokumentacji technicznej. Określiła ona zakres prac koniecznych do wykonania, który został oparty na szczegółowej analizie stanu technicznego konstrukcji stalowej i pozostałych elementów wraz ze sposobem naprawy bądź wymianą tych elementów. Na etapie uzgodnień z wykonawcą projektu podjęto decyzje o wykonaniu kompleksowego remontu zarówno estakady, jak i chodników stanowiących dojścia do pawilonów usytuowanych w poziomie przyziemia.


W zakresie prac do wykonania znalazło się m.in.:
- wzmocnienie lub wymiana elementów stalowych konstrukcji estakady,
- wymiana posadzek betonowych na posadzki z płytek lastriko oraz blachy ryflowanej,
- remont i konserwacja balustrad,
- remont schodów wejściowych wraz z murkami,
- wymiana nawierzchni dojść do lokali (w poziomie przyziemia) z asfaltowej na kostkę betonową,
- wykonanie odwodnienia estakady oraz terenu pomiędzy pawilonami.


Dodatkowo zostanie wykonana wymiana podłoża ścieżek przy pobliskim zieleńcu oraz wymiana ławek. Nadzór nad prowadzonymi pracami prowadzić będzie MPGM Sp. z o.o.. Wszystkie prace remontowe będą prowadzone bez wyłączania z użytkowania lokali usługowo-handlowych, co będzie pewnym utrudnieniem zarówno dla wykonawcy prac, najemców lokali, jak i korzystających z ich usług mieszkańców. Występujące utrudnienia niestety są nie do uniknięcia, dlatego też prosimy wszystkich o wyrozumiałość i cierpliwość. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec maja przyszłego roku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter