Kir Żałobny

Remont Goduli na finiszu

Remont Goduli na finiszu

Trzy tygodnie przed terminem ul. Karola Goduli została otwarta dla ruchu po remoncie. Kierowcy od końca września mogą poruszać się wyremontowanym odcinkiem od ulicy Pawła do ulicy Przedszkolnej. Inwestycja kosztowała ponad 2,1 mln zł.
 
- To jedna z kluczowych tegorocznych inwestycji drogowych, która tak długo była wyczekiwana i to nie tylko przez mieszkańców Rudy Śląskiej. Przypomnę, że ul. Goduli nie była remontowana od blisko 30 lat – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

W najgorszym stanie był ok. 900 m odcinek ul. Goduli od ulicy Pawła do ulicy Przedszkolnej. I to właśnie ten fragment ulicy był remontowany. W ramach prac wykonano nową konstrukcję jezdni z zastosowaniem metody MCE, tj. wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej. – W ten sposób nawierzchnia dostosowana została do obecnie obowiązujących norm dla dróg szczególnie obciążonych ruchem pojazdów wysokotonażowych – wyjaśnia Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów. - Ponadto wyregulowana została wysokość studzienek teletechnicznych, wyremontowano kanalizację deszczową oraz ułożono drenaż wzdłuż torowiska na najniższym odcinku ulicy - dodaje.

W ramach zadania wyremontowany został także chodnik, natomiast sama jezdnia otrzymała nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe, a na przystanku tramwajowym przy ul. Pawła wykonany został peron. Całość inwestycji pochłonęła ponad 2,1 mln zł.

Inwestycja rozpoczęła się na początku sierpnia i, co ważne, pod koniec września, czyli trzy tygodnie przed terminem, ulica Karola Goduli została otwarta dla ruchu. – Jednym z ostatnich zadań, które wykonawca musiał zrealizować, było wymalowanie oznakowania poziomego. Obecnie trwają jeszcze końcowe prace wykończeniowe i porządkowe – wylicza Jacek Otrębski.

Ulica Karola Goduli, która jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 925 Bytom – Rybnik to jedna z kluczowych dróg w mieście. Jest elementem układu komunikacyjnego łączącego północne dzielnice Rudy Śląskiej z południowymi.

W tym roku na same projekty drogowe miasto przeznaczy prawie 37 mln zł, czyli ponad połowę wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje. Oprócz dalszej budowy trasy N-S, na którą zabezpieczono ponad 13 mln zł, władze miasta zamierzają skupić się na inwestycjach związanych z rozbiórką oraz przebudową obiektów mostowych. Ponad 6,5 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje związane z budową kanalizacji deszczowej w mieście. Trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice Zabrzańską i Kokotek, trwa również budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Kłodnickiej. Dodatkowo z pieniędzy przeznaczonych na projekty drogowe miasto w tym roku zamierza zmodernizować lub przebudować kilka ulic, m.in. Jaśminów, Wysoką. Natomiast na remonty dróg związane z bieżącym ich utrzymaniem w tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano ponad 11 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter