Header decorative image
Kir Żałobny

Rekultywacja hałdy zakończona

14 kwietnia uroczyście zakończono realizację projektu rekultywacji terenu hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej.


Uroczystości poprzedziła konferencja prasowa w kinie Patria. Natomiast tuż po symbolicznym przecięciu wstęgi młodzież rudzkich szkół na nowym terenie zielonym w mieście zasadziła drzewka.

Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – Priorytet V Środowisko, Działanie 5.2. Gospodarka odpadami, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zabezpieczenie hałdy przed emisją szkodliwych substancji.

W wyniku realizacji projektu zrekultywowano teren hałdy pocynkowej o powierzchni 19 419 m² zlokalizowanej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu, który został zabezpieczony przed dalszą emisją szkodliwych substancji oraz uzyskał określone walory przyrodnicze i estetyczne.

Zakres prac inwestycyjnych obejmował nadanie bryle hałdy nowego kształtu poprzez jej niwelację wraz z usunięciem nadwyżki zdeponowanego materiału. Skarpy i wierzchowina zostały tak uformowane, aby zapewnić zretencjonowanie wód opadowych. Po wykonaniu robót ziemnych na ukształtowanych powierzchniach wykonano warstwę uszczelniającą z gliny oraz przeprowadzono rekultywację biologiczną terenu. Teren hałdy jest obsadzany trawą, natomiast na wierzchowinie dokonuje się nasadzeń drzew i krzewów w kilku enklawach, wokół których wykonuje się ścieżkę monitoringu rekultywacji biologicznej.

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, polepszenia ich jakości życia i zdrowia, poprawy warunków rozwoju gospodarczego oraz podniesienia atrakcyjności miasta. Koszt budowy wynosi 1 806 015,77 zł w tym 1 535 113,40 zł dofinansowania miasto otrzyma ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007 – 2013.

Bliższych informacji udziela: W sprawach merytorycznych: Rozalia Mańka, Naczelnik Wydziału Inwestycji, tel. 607-243-708. W sprawach organizacyjnych związanych z otwarciem hałdy: Renata Młynarczuk, Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, tel. 32 244 90 00 wew. 1193.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter