Header decorative image
Kir Żałobny

Rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli

Rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli

1 czerwca w Rudzie Śląskiej rozpocznie się elektroniczna rekrutacja uzupełniająca do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Będą mogły wziąć w niej udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Rudy Śląskiej.

– Zachęcam wszystkich rodziców do tego, by zapoznali się z listą placówek, które dysponują wolnymi miejscami i zapisania swoich pociech. Czas spędzony w przedszkolu to ważny etap w edukacji dziecka, ale przede wszystkim nabywanie doświadczeń w zakresie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego - mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. społecznych.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca, z zastosowaniem odpowiednich zasad oraz kryteriów jak w rekrutacji zasadniczej. Od 1 czerwca 2023 r. od godz. 8:00 rodzice będą mieli możliwość zarejestrowania dzieci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na platformie elektronicznego naboru i wskazać, jakie przedszkola biorą pod uwagę - tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola, po uszeregowaniu ich od tego najbardziej preferowanego. Po wprowadzeniu danych do systemu, należy wydrukować wniosek i jego papierową wersję wraz z odpowiednimi dokumentami dostarczyć do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru - czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Rodzice mają na to czas do 9 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Rekrutować można się do:

  • Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy – lokalizacja przy ul. Szkolnej 22,
  • Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Plebiscytowej 9,
  • Miejskiego Przedszkola nr 34 przy. ul Kamiennej 46,
  • Miejskiego Przedszkola nr 35 przy ul. Ludwika Zamenhofa 3,
  • Miejskiego Przedszkola nr 45 przy ul. Bolesława Chrobrego 6,
  • Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Emila Szramka 7,
  • Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej przy ul. Wyzwolenia 11.

19 czerwca 2023 r. o godzinie 8.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Zarówno w przedszkolach, jak również logując się w systemie zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek. Tego samego dnia od godz. 8:01 rodzice dzieci zakwalifikowanych, będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania, dostarczając do tej placówki odpowiednie oświadczenie. Mają na to czas do 23 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

28 czerwca 2023 r. zakończy się rekrutacja uzupełniająca, w tym dniu zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice dzieci nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej będą mogli we wrześniu podjąć próbę zapisania dziecka do przedszkola, pod warunkiem, że będzie dysponowało wolnym miejscem. Od 1 września 2023 r. to dyrektor placówki będzie decydował o przyjęciu dziecka do przedszkola.

W Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2022/2023 do 24 przedszkoli miejskich, jednego zespołu przedszkoli, 3 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w 10 szkołach podstawowych, w tym w 2 szkołach specjalnych, uczęszcza 4393 dzieci.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter