Header decorative image
Kir Żałobny

Rekrutacja do przedszkoli ruszyła

Rekrutacja do przedszkoli ruszyła

10 marca w Rudzie Śląskiej ruszyła rekrutacja nowych przedszkolaków. Na kandydatów czeka 967 wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Rodzice mają czas na zapisanie dziecka do przedszkola do 25 marca. O miejsce w przedszkolu mogą ubiegać się dzieci  z rocznika 2013, 2012, 2011 i 2010.

- W naborze elektronicznym biorą  udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, składali wcześniej odpowiednią deklarację - wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.

Zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy rodzice powinni wypełnić wniosek o przyjęcie, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rudaslaska. Wnioski można też składać w formie papierowej. Druki można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.

Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku
w jednym wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole (wg preferencji). Wniosek niezależnie od sposobu wypełnienia (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy złożyć tylko w przedszkolu najbardziej preferowanym,  umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru). Jeśli rodzice nie złożą w określonym terminie wypełnionego wniosku do przedszkola pierwszego wyboru, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do dalszego  procesu rekrutacji.

- O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale ustalone kryteria – podkreśla Aleksandra Piecko. – Decyduje przede wszystkim liczba punktów kryterium ustawowego. Brane jest pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa.  Istotne jest również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą – wylicza naczelnik Piecko. - W przypadku równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta – dodaje. Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy podleganie kandydata obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i posiadanie prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W Rudzie Śląskiej jest 29 miejskich przedszkoli oraz oddziały w 3 szkołach podstawowych.  Rekrutacji podlegają dzieci od 3-6 lat.

Harmonogram rekrutacji do miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

od 10.03.2016 r. godz. 08:00

Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola (wybór maksymalnie trzech przedszkoli)

od 10.03.2016 r. godz. 8:00

do 25.03.2016 r. godz. 15:00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola

22.04.2016 r. godz. 08:00

Składanie przez rodziców Potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola

od 22.04.2016 r. godz. 08:00

do 02.05.2016 r. godz. 15:00

Publikacja list kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych
do przedszkola

05.05.2016 r. godz. 08:00

Rekrutacja uzupełniająca

Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców

9.05.2016 r. od godz. 8:00

Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola

od 9.05. 2016 r. godz. 08:00

do 13.05.2016 r. godz. 15:00

Publikacja  list kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców

01.06.2016 r. godz. 08:00

Składanie przez rodziców Potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola

od 01.06.2016 r. godz. 08:00

do 06.06.2016 r. godz. 15:00

Publikacja list kandydatów przyjętych do przedszkola

08.06.2016 r. godz. 15:00

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter