Kir Żałobny

Rekordowy budżet

Rekordowy budżet

Rekordowe pieniądze na inwestycje zostały zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie Rudy Śląskiej. W sumie będzie to aż 166 mln zł. To najwięcej w historii miasta. Podczas dzisiejszej sesji budżetowej rudzcy radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie. Najwięcej środków inwestycyjnych przeznaczonych zostanie na budowę nowych dróg. Pochłonie ona około 90 mln zł. Prawie połowę z tej kwoty przeznaczono na wykonanie kolejnych etapów trasy N-S. W przyszłym roku miasto rozpocznie też budowę nowych mieszkań komunalnych.

- Na inwestycje w 2017 roku przeznaczymy ponad 21 proc. wszystkich przyszłorocznych wydatków – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Taki wysoki współczynnik osiągają miasta najlepiej rozwijające się. Dla porównania dodam, że w tegorocznych finansach Rudy Śląskiej współczynnik ten wyniesie ok. 14 proc. Podobnie było w 2015 r., natomiast w latach 2011 – 2014, kiedy mierzyliśmy się z naprawą finansów miasta, wydatki inwestycyjne w stosunku do ogółu wydatków stanowiły ok. 10 proc. Na tym przykładzie widać, że Ruda Śląska z roku na rok się rozwija, a efekty tego są widoczne gołym okiem – zauważa.

Z przyszłorocznych inwestycji najwięcej środków, bo aż 90 mln zł, pochłoną drogi. Z tej kwoty 42 mln zł zostały zabezpieczone na budowę kolejnych odcinków trasy N-S. - W przyszłym roku chcemy rozpocząć budowę odcinka od ul. Bukowej do ul. Kokota oraz ruszyć z budową trasy w kierunku Bytomia. Tutaj chcemy rozpocząć prace na odcinku od DTŚ do ul. Magazynowej – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Dodatkowo na przyszły rok zaplanowaliśmy przebudowę dwóch ważnych ulic w Rudzie Śląskiej. Mowa tu o ul. Piastowskiej i Górnośląskiej. Na ten cel w budżecie zarezerwowaliśmy ponad 24 mln zł – dodaje.

Inne drogowe inwestycje zaplanowane na 2017 r. to m.in. przebudowa ulicy Reja, budowa mostu przy ul. Piastowskiej w rejonie ul. Sobieskiego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Międzyblokowej. Miasto chce również w przyszłym roku rozpocząć inwestycje związane z budową nowych parkingów. Mają one powstać przy Gimnazjum nr 9 w Halembie, przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie oraz przy Szkole Podstawowej nr 16 w Wirku, a także na osiedlu Gierałtowskiego oraz  przy ul. Ks. Niedzieli 61. W planach jest również utwardzenie terenu dużego parkingu przy ul. Planty Kowalskiego w Nowym Bytomiu.

W budżecie na 2017 r. ponad 19 mln zł zostało zarezerwowanych na gospodarkę mieszkaniową. – Planujemy ruszyć z budową 50 mieszkań komunalnych przy zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej oraz 46 mieszkań przy ul. Lisiej. Ponadto chcemy partycypować w budowie mieszkań w ramach TBS. W przyszłym roku w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych planujemy także zaadaptować 13 lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Miasto zamierza w przyszłym roku poddać termomodernizacji 11 budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, wielorodzinnych znajdujących się w zasobie miasta. Ocieplonych ma również zostać 5 budynków placówek oświatowych oraz mają zostać przeprowadzone remonty dachów budynków dwóch kolejnych placówek. W dalszym ciągu w mieście rozwijana będzie infrastruktura sportowo - rekreacyjna ze sztandarową inwestycją, czyli budową stadionu lekkoatletycznego. Inwestycja ta ma kosztować ponad 9 mln zł. Ponad 1 mln zł  zarezerwowano na dalszą rozbudowę ośrodka sportowo – rekreacyjnego Burloch Arena. W przyszłym roku ma tam powstać m.in. wielofunkcyjne boisko oraz tor rowerowy pumptrack. Natomiast na basenie letnim w Nowym Bytomiu wybudowany zostanie wodny plac zabaw dla dzieci.

W 2017 r. w mieście ma się rozpocząć budowa traktu rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 ha terenów zielonych oraz rewitalizacja podwórek. Kontynuowana będzie również modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście. Modernizowane mają być również wiaty przystankowe. Ponadto w budżecie znalazły się środki na dofinansowanie budowy instalacji OZE dla budownictwa jednorodzinnego. Władze Rudy Śląskiej pomyślały także o bezpieczeństwie mieszkańców. W przyszłym roku miasto zamierza dofinansować zakup radiowozów dla policji oraz samochodu ratowniczo – gaśniczego dla straży pożarnej. W 2017 roku w Rudzie Śląskiej będą też wykonywane inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 2,815 mln zł. Ponadto miasto w przyszłym roku przeznaczy 15,4 mln zł na różnego rodzaju remonty. Najwięcej środków pochłoną remonty dróg /7,4 mln zł/ oraz miejskiego zasobu mieszkaniowego /5,3 mln zł/.

Przyszłoroczny budżet miasta uwzględnia pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej. – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych wyniosą ponad 63 mln zł. To ponad 8 proc. wszystkich wydatków budżetowych - wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Ogółem wydatki Rudy Śląskiej w 2017 roku mają się zamknąć w kwocie 767 mln zł, natomiast dochody na poziomie 700 mln zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na oświatę i wychowanie /ponad 224 mln zł/ oraz pomoc społeczną i rodzinę /ponad 166 mln zł/. W przyszłym roku władze Rudy Śląskiej będą musiały także spłacić zadłużenie z lat poprzednich. Będzie to kwota 21,7 mln zł. Dodatkowo 7,5 mln zł będzie kosztowała obsługa zadłużenia. W budżecie trzeba było zabezpieczyć również środki na poręczenia w kwocie 8,6 mln zł. Deficyt ma z kolei wynieść 67,2 mln zł. Na jego pokrycie władze miasta planują uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wyniesie ona 89 mln zł.

Całość kredytu, który ma być przeznaczony tylko i wyłącznie na inwestycje, w latach 2016 – 2019 to 277 mln zł. W tym roku wykorzystaliśmy pierwszą transzę w wysokości 40 mln zł. To dzięki m.in. tym środkom udało się tak sprawnie i znacznie przed terminem oddać do użytku kolejny odcinek trasy N-S – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Musimy pamiętać, że teraz wchodzimy w okres intensyfikacji konkursów na unijne dofinansowania wielu inwestycji, dlatego musimy mieć na to pieniądze i to nie tylko na pokrycie wkładu własnego, ale także na „wyłożenie” środków, by potem otrzymać ich refundację – dodaje.

Tegoroczny budżet Rudy Śląskiej powinien zamknąć się na poziomie 678 mln zł po stronie dochodów i na poziomie 697 mln zł po stronie wydatków. W 2016 roku na inwestycje planuje się wydać 92,8 mln zł.

Prezentacja

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter