Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rekordowe głosowanie

Rekordowe głosowanie

Rekordowa liczba mieszkańców Rudy Śląskiej wzięła udział w głosowaniu na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Ponad 6 tysięcy osób dokonało wyboru 14 zadań, które będą realizowane w przyszłym roku. Wśród zwycięskich przedsięwzięć dominują inwestycje o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Na ich realizację miasto przeznaczy 2,6 mln zł. - Miejsca, które już się zmieniły zgodnie z pomysłami mieszkańców, są chyba najlepszą zachętą dla tych, którzy do tej pory nie angażowali się w inicjatywę budżetu obywatelskiego, czy to jako wnioskodawcy, czy głosujący – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Liczba oddanych głosów w kolejnych edycjach naszego budżetu obywatelskiego rośnie i mam nadzieję, że ten trend się utrzyma - dodaje.

W tegorocznym głosowaniu najwięcej, bo ponad 1300 głosów, otrzymał projekt zagospodarowania brzegu stawu Kokotek. Projekt w założeniu ich wnioskodawców polegać ma na budowie dwóch pomostów przystosowanych dla niepełnosprawnych wędkarzy oraz umożliwiających korzystanie ze sprzętu pływającego. Ponadto w ramach inwestycji powstanie betonowa pochylnia, która umożliwi bezpieczne wodowanie sprzętu pływającego. Drugim z zadań, które otrzymało najwięcej głosów /blisko 1300/, była rozbudowa parku aktywności Stara Bykowina o boisko do piłki nożnej. W miejscu inwestycji, która zrealizowana została w ramach pierwszego budżetu obywatelskiego w 2013 r., powstanie boisko ze sztucznej nawierzchni wraz zapleczem.

Obydwa zadania mają charakter ogólnomiejski. Na ich realizację w budżecie obywatelskim zarezerwowana została kwota 1 mln zł. Jednakże z uwagi na to, że szacunkowy koszt ich realizacji po przeprowadzonej weryfikacji określony został na kwotę 850 tys. zł., niewykorzystane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na możliwe do zrealizowania zadanie, które uzyskało najwięcej głosów, a nie zakwalifikowało się do puli zadań lokalnych – wyjaśnia Grażyna Janduła – Jonda, sekretarz miasta. Po przeliczeniu głosów okazało się, że jest to projekt przebudowy i adaptacji pomieszczeń na Centrum Rozwoju Rodziny w dzielnicy Halemba, na który głosowało 656 mieszkańców.

Jeśli chodzi o pozostałe zadania lokalne, na które łącznie przeznaczonych zostanie 1,65 mln zł, to zgodnie z wolą mieszkańców, zrealizowanych zostanie łącznie 12 zadań – po jednym w każdej dzielnicy, za wyjątkiem Halemby, gdzie oprócz zadania dotyczącego Centrum Rozwoju Rodziny wybrukowany zostanie parking przy cmentarzu w Kłodnicy. – Wybrane przez mieszkańców projekty mają różnorodny charakter. Niewątpliwie mieszkańcy, podobnie jak w latach ubiegłych, najchętniej wnioskują, a później głosują na inwestycje służące rekreacji. Kolejną grupą zadań są te, które dotyczą infrastruktury sportowej, drogowej oraz oświatowej – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.

Z ciekawszych inwestycji, które w przyszłym roku powstaną w ramach budżetu obywatelskiego w dzielnicach wymienić należy budowę II etapu strefy aktywności w Bykowinie, budowę podobnej strefy w dzielnicy Chebzie. Ponadto w dzielnicy Ruda zrewitalizowany zostanie Park Gorgol, natomiast w Wirku, w pobliżu kościoła św. Andrzeja Boboli, nowego wyglądu nabierze znajdujący się tam skwer. Ponadto w głosowaniu mieszkańcy zdecydowali o remontach sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym Lesie oraz przy Gimnazjum nr 5 w Goduli. Pozostałe zadania lokalne wyłonione w glosowaniu to: rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kochłowicach, remont i modernizacja hali zapaśniczej w Nowym Bytomiu oraz remont chodników przy ul. Kokota 170 stanowiących dojście do Domu Kultury w Bielszowicach.

Głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r. trwało od 4 do 18 września. Wzięło w nim udział ponad 6 tys. osób wobec ponad 3,6 tys. głosujących w 2014 r. i blisko 3,5 tys. w 2013 roku. W tym roku najwięcej głosów – ponad 800 oddano w filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Ruda. Natomiast z projektów, które otrzymały największa liczbę głosów były – wśród projektów ogólnomiejskich – zagospodarowanie brzegu stawu Kokotek (1346 głosy), natomiast wśród zadań lokalnych – II etap budowy strefy aktywności w Bykowinie (734 głosy).

Przypomnijmy, że w 2016 roku na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczonych zostanie 2 650 000 zł. Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to trzecia tego typu inicjatywa, która realizowana jest w Rudzie Śląskiej. W 2013 roku rudzianie decydowali, na co wydać 2 mln zł w roku 2014, natomiast rok temu wybierali propozycje inwestycji, które realizowane są w tym roku. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano 2,375 mln zł.

Wykaz projektów wybranych do realizacji w wyniku głosowania

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter