Header decorative image
Kir Żałobny

Refundacje z PUP

Refundacje z PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ma kolejną propozycję dla pracodawców, którzy chcą rozwijać swoje firmy. Wystarczy stworzyć stanowisko pracy, a koszty wyposażenia pokryje urząd. Zwrot może wynieść do 20 tys. złotych.  Na realizację projektu rudzki PUP pozyskał prawie 3 mln złotych.

- Realizujemy projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej”, dzięki któremu oferujemy przedsiębiorcom refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – tłumaczy Beata Płaczek, zastępca dyrektora rudzkiego PUP. – Udział w przedsięwzięciu niesie więc korzyści nie tylko osobie bezrobotnej, ale przedsiębiorcy, który chce rozwinąć swoją firmę – zaznacza.

Pracodawca, który chce skorzystać z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, musi prowadzić działalność od co najmniej 6 miesięcy, a siedziba firmy lub tworzonego miejsca pracy musi się znajdować w Rudzie Śląskiej. Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które ukończyły 30 lat i spełniają jedną z następujących kategorii: kobiety, osoby powyżej 50 r.ż, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Stworzone w wyniku refundacji stanowisko pracy musi zostać utrzymane co najmniej 25 miesięcy. Pracodawca może skorzystać z rekrutacji przeprowadzonej przez doradców wśród osób bezrobotnych lub może zgłosić własnego kandydata, który jednak musi być zarejestrowany w tutejszym urzędzie jako osoba bezrobotna.

Procedura przystąpienia do projektu jest prosta i trwa maksymalnie do 3 miesięcy. – Pracodawca składa wniosek, który jest oceniany przez komisję. Po jego pozytywnej weryfikacji podpisana jest umowa, a następnie pracodawca tworzy stanowisko pracy, czyli zakupuje potrzebne wyposażenie – tłumaczy Beata Płaczek – Po weryfikacji stworzonego stanowiska przez naszego pracownika na miejsce jest kierowana osoba bezrobotna, która podejmuje pracę – mówi.

Projekt będzie realizowany do końca 2018 roku. Na jego realizację rudzki urząd pracy otrzymał środki w wysokości ponad 2,8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 2,4 zł. W tym roku z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy proponowanych przez urząd skorzystało 20 pracodawców. Warto też wspomnieć, że urząd prowadzi również rekrutację osób, które chcą podjąć jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. – Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Działem Rozwoju Zasobów Ludzkich / nr telefonu: 32 771 59 15, pokój nr 17/ – mówi Beata Płaczek. - Wielu przedsiębiorców obawia się opracowania dokumentacji, wniosku czy rozliczenia, ale zapewniam, że udzielimy wszelkiej pomocy – dodaje. Okazuje się, że obecnie największym problemem na rynku pracy jest brak wykwalifikowanych kandydatów oraz trudności w rekrutacji pracowników. Warto podkreślić, że stopa bezrobocia w maju br. wynosiła w Rudzie Śląskiej 3,6%, w województwie śląskim: 4,7%, a w kraju: 6,1%.

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter