Kir Żałobny

Referendum już w niedzielę

Referendum już w niedzielę

Około 111 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej uprawnionych jest do głosowania w najbliższym ogólnopolskim referendum. Odbędzie się ono już w najbliższą niedzielę /6 września br./. Rudzianie głosować będą w 79 obwodowych komisjach wyborczych, które czynne będą od godz. 6.00 do godz. 22.00.

Ruda Śląska jest podzielona na 74 stałe obwody głosowania oraz 5 obwodów odrębnych, to jest takich, które tworzone są w szpitalach i domach pomocy społecznej. W mieście niedzielne referendum zostanie przeprowadzone w tych samych siedzibach obwodowych komisji, jak podczas ostatnich wyborów prezydenckich z jednym wyjątkiem: obwodowa komisja ds. referendum nr 60 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, ze względu na poważny remont Szkoły Podstawowej nr 20 i wyłączenie tej szkoły z działalności została przeniesiona do pobliskiej restauracji Mozzini – Cafe – F.U.S.Y. przy ul. Wyzwolenia 5. Adres komisji, w których możemy oddać swój głos można sprawdzić na obwieszczeniach lub na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Referendum ogólnopolskie zarządzone przez byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zawiera 3 pytania:
1) „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
2) „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”
3) „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

Każdy z wyborców uprawnionych do głosowania w Rudzie Śląskiej, po okazaniu dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka lub inny dokument ze zdjęciem), otrzyma jedną kartę do głosowania zawierającą 3 pytania. Karta jest koloru białego, w formacie A4.

Aby oddać ważny głos trzeba postawić znak „x” w jednej z kratek umieszczonych przy każdym pytaniu. W sumie można postawić 3 „iksy” – po jednym w odniesieniu do każdego z trzech pytań. - Apeluję o szczególną uwagę w trakcie wypełniania karty wyborczej, ponieważ postawienie dwóch znaków „x” lub niepostawienie żadnego w obrębie danego pytania skutkuje nieważnością głosu w odniesieniu do tego pytania – mówi Andrzej Piotrowski, naczelnik Kancelarii Rady Miasta oraz pełnomocnik Komisarza Wyborczego w Katowicach w referendum ogólnokrajowym. – Zwracam również uwagę na to, że dokonywanie jakichkolwiek poprawek, skreśleń lub postawienie zamiast znaku „X” (czyli dwóch krzyżujących się linii, których punkt przecięcia musi znajdować się w obrębie kratki) innego symbolu, np. tak zwanego „ptaszka”, spowoduje nieważność głosu – podkreśla.

Większość obwodów w Rudzie Śląskiej jest dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Każda z komisji obwodowych otrzymała również specjalne plastikowe nakładki na karty wyborcze przeznaczone do osobistego głosowania wyborców niewidomych lub niedowidzących. Istnieje również możliwość bezpłatnego dowozu wyborców niepełnosprawnych do siedziby właściwej komisji. Potrzebę taką można już zgłaszać pod bezpłatnym, czynnym całą dobę, numerem telefonu 800 158 800 w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.

Dla ważności referendum krajowego w Polsce Konstytucja RP wymaga, by udział wzięło więcej niż połowa uprawnionych do głosowania w skali całego kraju. Ostatnie referendum odbyło się w czerwcu 2003 roku i dotyczyło przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Swój głos oddało wtedy 58,85% uprawnionych do głosowania.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter