Header decorative image
Kir Żałobny

„RE_kreacja” ulicy Dąbrowskiego nagrodzona

„RE_kreacja” ulicy Dąbrowskiego nagrodzona

Michał Rogowski otrzymał nagrodę Fundacji dla Polski za projekt rewitalizacji ul. Dąbrowskiego w Rudzie Śląskiej. Projekt „RE_kreacja ulicy. Odnowa środowiska zbudowanego ulicy Dąbrowskiego w Rudzie Śląskiej – Wirek” jest pracą dyplomową Michała Rogowskiego, która powstała na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod kierunkiem dra inż. arch. Tomasza Wagnera.
  
Tematem nagrodzonej pracy jest próba przywrócenia do życia centralnej części dzielnicy Wirek oraz odtworzenia więzi społecznych pomiędzy jej mieszkańcami. Koncepcja młodego adepta architektury zakłada przywrócenie dawnej świetności ul. Dąbrowskiego m.in. poprzez budowę dwóch nowych budynków mieszkalnych. Osiedle ma stworzyć nie tylko przestrzeń estetyczną, ale też wychodzącą naprzeciw potrzebom mieszkańców. Stąd też na parterach zabudowań przy ul. Dąbrowskiego zaprojektowane zostały liczne punkty usługowe, a powierzchnie między budynkami wypełniają zieleńce. Przy ul. Dąbrowskiego funkcjonować miałaby też osiedlowa świetlica.

Na szczególną uwagę zasługuje nowatorska metoda pracy nad koncepcją rewitalizacji ul. Dąbrowskiego. Autor wyszedł bowiem od tzw. „pracy u podstaw” – najpierw stworzył mapę funkcjonalno-przestrzenną, którą konsultował później nie tylko z władzami miasta, urzędnikami, czy przedsiębiorcami, ale też bezpośrednio z mieszkańcami osiedla. Projekt może być pomocny przy opracowywaniu strategii rozwoju dla dzielnicy Wirek. 

W swoim uzasadnieniu jurorzy wysoko ocenili zastosowanie rozwiązań architektonicznych nawiązujących do tradycji budownictwa śląskiego. Otrzymaną 1 lutego nagrodę laureat będzie mógł przeznaczyć na dalszy rozwój zawodowy.

Nagroda  Architektoniczna im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego przyznana została już po raz trzynasty. W ocenie prac uwzględnia się szczególnie zastosowanie proekologicznych rozwiązań budowlanych, w tym wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Michał Rogowski został laureatem konkursu w kategorii poświęconej rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych i użyteczności publicznej.

Fundusz imienia Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, tragicznie zmarłych w 1996 roku architektów, powołany został przez członków ich rodzin oraz przyjaciół. Pomaga on młodym utalentowanym architektom i inżynierom budowlanym poznawać najnowsze rozwiązania z zakresu budownictwa społeczno-publicznego.

Więcej informacji o Fundacji dla Polski na:  www.fdp.org.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter