Header decorative image
Kir Żałobny

Razem tworzymy metropolię

Razem tworzymy metropolię

Prezydenci i radni tworzący Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego zapoznali się  z informacją o przebiegu prac nad tzw. ustawą metropolitalną, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. Zadeklarowali także jednogłośnie chęć pracy nad utworzeniem związku metropolitalnego.

Powołany został zespół konsultacyjny zajmujący się analizą prawną ustawy metropolitalnej i przygotowujący kolejne kroki formalne oraz rozwiązania, które powinny znaleźć się w aktach  wykonawczych do ustawy. Na jego czele stoi prof. Bogdan Dolnicki, kierownik katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego, w składzie jest także były wojewoda śląski, Tomasz Pietrzykowski. Ekspertom pomagają pracownicy biura GZM.

Członkom zgromadzenia zaproponowany został obszar przyszłego związku metropolitalnego w trzech wariantach. Każdy z nich odnosi się do powiązań funkcjonalnych, transportowych, więzi gospodarczych i społecznych, a także planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Opracowane zostały także dane pokazujące powierzchnię, ludność a także wpływy z podatków dla poszczególnych wariantów. Warianty wskazują odpowiednio 14 gmin (miasta GZM), 23 gminy (obszar wyznaczony w strategii „Śląskie 2020+”) oraz 52 gminy (obsługiwane przez 4 operatorów komunikacji zbiorowej KZK GOP, PKM Jaworzno, MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry).

W rekomendowanym przez zespół konsultacyjny wariancie drugim, oprócz 14 miast GZM (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze) miałyby ją tworzyć także: Knurów, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Mikołów, Łaziska Górne, Bieruń, Będzin, Czeladź i Radzionków, a może także kolejne miasta. Przedstawiciele miast spoza GZM zostaną zaproszeni do współpracy przy tworzeniu metropolii.

Prezydenci w Zgromadzeniu GZM zadeklarowali jednogłośnie chęć pracy nad powołaniem Związku Metropolitalnego. Zgłoszony został także wniosek o powołaniu w ramach GZM zespołu do integracji transportu na obszarze przyszłej metropolii. - W najbliższym czasie do miast wyślemy pismo, z prośbą o wyrażenie zgody na udział w tworzonym związku metropolitalnym – mówi Małgorzata Mańka Szulik, Przewodnicząca Zarządu GZM. – Jestem przekonana, iż tylko merytoryczna dyskusja w szerokim gronie pozwoli na powołanie silnego podmiotu, który skutecznie wykorzysta nowe możliwości dla wzmocnienia potencjału aglomeracji.

- Pamiętajmy o tym, że co najmniej 70 proc. rad miast i gmin położonych w obszarze metropolitalnym, musi wyrazić pozytywną opinię w tej sprawie - dodaje Marcin Krupa, prezydent Katowic – Konieczne są także konsultacje w miastach. Przed nami wiele pracy. Ważne, iż wspólnie ustaliliśmy dzisiajm że to GZM będzie koordynował te działania. Mamy czas do końca lipca przyszłego roku, by związek zaczął działać od stycznia 2017.

- Ustawa daje nam wreszcie możliwość powołania prawdziwej metropolii. Warto to zrobić, ponieważ otworzą się przed nami możliwości bardziej skutecznego działania i pozyskiwania środków dla regionu – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Zgodnie z ustawą o związkach metropolitalnych, granice obszaru metropolitalnego ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Do jej kompetencji należy także utworzenie związku metropolitalnego na danym obszarze. Górnośląski Związek Metropolitalny wystąpi do Prezesa Rady Ministrów o pilne wydanie rozporządzenia dotyczącego określenia trybu postępowania w sprawie złożenia wniosku, zakresu składanych dokumentów oraz określenia terminarza prac. Do tego powołany będzie też pełnomocnik wojewody ds. utworzenia związku metropolitalnego. Przypomnijmy, że wojewodą śląskim został w ubiegłym tygodniu Jarosław Wieczorek, członek zarządu GZM, aktywnie biorący udział w pracach nad ustawą metropolitalną.

- To długo oczekiwany przez gminy dokument – podsumowuje przewodniczący zgromadzenia GZM Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - Teraz zobaczymy, czy potrafimy współpracować, porozumiewać się i korzystać z jej owoców. Ustawa otwiera drzwi do dodatkowych pieniędzy dla miast wchodzących w skład metropolii. Będzie to  sprawdzian dla nas wszystkich.

Walne Zgromadzenie GZM przyjęło także budżet GZM na rok 2016 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2019.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter