Kir Żałobny

Radni za powrotem linii 215

Radni za powrotem linii 215

Rudzcy radni również za przywróceniem linii autobusowej nr 215. „Pomimo wielu działań Rada Miasta nie otrzymała rzeczowej i jednoznacznej odpowiedzi od KZK GOP, która zawierałaby przekonywujące uzasadnienie likwidacji linii autobusowej nr 215” – czytamy w rezolucji, przyjętej przez Radę Miasta. Dokument popiera stanowisko mieszkańców oczekujących przywrócenia zlikwidowanej w lipcu przez KZK GOP linii autobusowej numer 215.

W uzasadnieniu rezolucji radni podkreślają, że decyzja KZK GOP o likwidacji linii 215 jest niezrozumiała, ponieważ była to jedyna w Rudzie Śląskiej, która osiągnęła dodatni wynik ekonomiczny. Linia autobusowa nr 215 została zlikwidowana przez KZK GOP 1 lipca tego roku. Wcześniej przebiegała od dzielnicy Orzegów przez Godulę, Chebzie, Nowy Bytom, Wirek i Bykowinę do Kochłowic. Trasa ta w dużej części pokrywała się z trasą autobusów linii 121 i tym właśnie KZK GOP argumentował decyzję o likwidacji. Równocześnie zwiększono częstotliwość kursów linii 121 i zmodyfikowano jej trasę o przystanki obsługiwane tylko przez linię 215.

Decyzja ta spotkała się z niezadowoleniem mieszkańców, zwłaszcza dzielnic Orzegów i Bykowina. Pasażerom nie spodobała się nie tylko likwidacja linii 215, ale również to, że po zmianach trasa autobusów linii 121 pomija dwa przystanki, które dotychczas były przez nią obsługiwane. Podczas przeprowadzonych przez miasto konsultacji społecznych 2/3 z prawie 500 uczestników opowiedziało się za przywróceniem poprzedniej trasy. Dodatkowo nie wszystkim odpowiadają zmienione godziny kursowania linii 121.

- Wyniki konsultacji to ważny argument w rozmowach z KZK GOP, ale nie wystarczający. Dlatego bardzo się cieszę zarówno z inicjatywy wystąpienia z rezolucją, jak i z jednomyślnego jej poparcia wyrażonego przez radnych – mówił podczas sesji Rady Miasta Jacek Morek, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Komunalnego komunikacją w Rudzie Śląskiej, ekonomią przewozów i ich dostosowaniem do potrzeb rudzian zajmuje się od 20 lat. Niestety z roku na rok koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej gwałtownie rosną, a na jej organizację miasto przekazuje Związkowi coraz wyższe składki. Zarówno władze miasta, jak i Związku szukają każdego rozwiązania, które powstrzyma ten wzrost.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter