Header decorative image
Kir Żałobny

Radni wybrali ławników sądów

Radni wybrali ławników sądów

Podczas sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Biura Porad Obywatelskich.
W dalszej części dokonali zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta oraz zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011–2045. Wyrazili zgodę na rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Podjęto też uchwałę w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Miasto.
Rada ustaliła rozkład godzin pracy aptek. Ponadto przyjęła uchwałę w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 w likwidacji.
Prezydent Miasta przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania. Z kolei Przewodniczący Rady Miasta przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta przedstawił radnym informację o analizie oświadczenia majątkowego Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta, dokonaną przez Wojewodę Śląskiego. Podczas sesji wybrano też ławników sądowych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter