Kir Żałobny

Pierwsza w historii Rudy Śląskiej kadencja Rady Seniorów dobiegła końca

Pierwsza w historii Rudy Śląskiej kadencja Rady Seniorów dobiegła końca

Pierwsza w historii Rudy Śląskiej kadencja Rady Seniorów dobiegła końca. Dzieląc się swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym przez 5 lat 20 radnych-seniorów wspomagało pracę Rady Miasta i prezydent miasta, skupiając swoją uwagę przede wszystkim na potrzebach osób starszych. - Seniorzy to osoby obdarzone doświadczeniem, życiową mądrością, a często także niespożytą energią. Warto pamiętać o tym, że jak nikt inny znają nasze miasto, jego historię i mieszkańców. Dziękuję Radnym-Seniorom za wsparcie i zaangażowanie – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. – W naszej działalności staraliśmy się podnieść rangę i podkreślać obecność osób starszych w życiu miasta, przy właściwym i rozsądnym wykorzystaniu ich bogatego doświadczenia życiowego, zawodowego i społecznego. Jesteśmy ludźmi aktywnymi, nasza wiedza powinna być dobrze spożytkowana – podkreśla Józef Osmenda, przewodniczący Rady Seniorów I kadencji. - Dzięki naszej współpracy z panią prezydent możliwe stało się zrealizowanie przedsięwzięć wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społeczności osób starszych – dodaje.

Za sprawą Rady Seniorów w mieście została wprowadzona Rudzka Karta Seniora 60+. Dzięki niej osoby starsze objęte są systemem zniżek na produkty i usługi zaproponowane przez partnerów programu. Do programu  wspierającego seniorów przystąpiło 120 firm, a Urząd Miasta wydał już 7301 takich kart. Szereg działań Rady Seniorów dotyczyło kulturalno-sportowej strony życia społecznego. Między innymi zainicjowano cykliczny Turniej Skata Rudzki Senior 60 + pod patronatem prezydenta miasta. Rozgrywki te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród starszych „szkaciorzy”.

„Rekreacyjne poniedziałki dla seniora” to kolejna inicjatywa Rady Seniorów, prowadzona we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Dzięki niej w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godz. 18:00 – 19:00, seniorzy mogą korzystać ze stadionu lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu, w obecności instruktorów. Również na wniosek radnych teren pomiędzy ulicami: Odrodzenia, Katowicką i Tuwima otrzymał imię  Skwer Rudzkich Seniorów.

W Rudzie Śląskiej co roku organizowane są obchody Dnia Seniora, które przypadają na 20 października. W ubiegłym roku najstarsi mieszkańcy Rudy Śląskiej wzięli udział w czwartej już imprezie z tej okazji. Jest to dzień pełen muzyki, śpiewu i przede wszystkim dobrej zabawy  w rytmie przebojów śląskiej sceny muzycznej.

Ważnym aspektem pracy Rady Seniorów było też dbanie o bezpieczeństwo i edukację starszych osób. Organizowane były m.in. spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji i lekarzami specjalistami. Odbywały się także szkolenia w temacie współpracy i kontaktów z ZUS, prowadzone przez przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ostatnie posiedzenie radnych pierwszej kadencji odbyło się 10 kwietnia br. Ze względu na zagrożenie epidemiczne XX sesja Rady Seniorów miała charakter korespondencyjny.  Warto dodać, że w czasie pięciu lat działalności Rady Seniorów zostało zwołanych 21 sesji, na których podjęto 25 uchwał związanych z organizacją pracy rady oraz istotnych dla społeczności rudzkich seniorów.

Skład rudzkiej Rady Seniorów pierwszej kadencji stanowili:

Helena Błąkała, Franciszek Bukal, Weronika Chruszczyk, Weronika Copik, Stefan Czerny, Marian Duda, Alfred Gilner(zm. W 2016 roku), Helmut Hilgner, Jerzy Kalus, Jan Koehler, Jan Krawczyk, , Gizela Musioł, Krystyna Niestrój, Józef Osmenda, Krystyna Pospieszczyk, Antoni Ratka, Henryka Skowrońska-Wawok, Walerian Sochor (zm. W 2015 roku), Bazyli Tyszkiewicz, Stanisław Witała, Maria Witek, Hubert Żorawik.

W Prezydium Rady Seniorów zasiadali : Józef Osmenda – przewodniczący, Jan Krawczyk – wiceprzewodniczący,  Krystyna Niestrój  – wiceprzewodnicząca.

Powołano zespoły tematyczne Rady Seniorów: do spraw profilaktyki i promocji zdrowia( przewodnicząca Gizela Musioł);  do spraw edukacji, kultury, sportu i rekreacji (przewodniczący Jerzy Kalus) oraz do spraw aktywizacji osób starszych (przewodniczący Bazyli Tyszkiewicz).

Gminy otrzymały uprawnienia do tworzenia rad seniorów w listopadzie 2013 roku. Rudzcy radni stosowną uchwałę podjęli jesienią 2014 roku. Rudzka Rada Seniorów może liczyć od 15 do 21 członków, wybieranych przez prezydenta miasta spośród kandydatów zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów działających na rzecz osób starszych lub przez osoby niezrzeszone. Przynajmniej 2/3 jej składu muszą stanowić osoby, które ukończyły 60. rok życia, natomiast 1/3 mogą stanowić osoby młodsze, będące przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Rada Seniorów ma służyć integracji międzypokoleniowej, zapobiegać marginalizacji potrzeb osób starszych, wspierać ich aktywność w życiu społecznym miasta.

W związku z zakończeniem pierwszej kadencji Rady Seniorów na członków Rady Seniorów II kadencji zostali wybrani:  Weronika Chruszczyk,  Stefan Czerny, Władysław Dryja, Jerzy Grzesica, Jerzy Kalus, Jan Krawczyk, Czesława Kwaśniok, Gizela Musioł,  Krystyna Niestrój, Stanisław Osmala, Józef Osmenda, Henryka Skowrońska-Wawok, Jan Szczyrba, Bazyli Tyszkiewicz, Stanisław Witała, Maria Witek, Jerzy Woźniak, Mirosława Żmij.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter