Kir Żałobny

Radni przyjęli Miejski Program dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat

Radni postanowili o wniesieniu prawa własności terenu przy ul. Fitelberga w Wirku o łącznej powierzchni 5581 m2  oraz wkładu pieniężnego w wysokości 400 tys. zł do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z siedzibą w Tychach. W zamian za wniesiony wkład Miasto obejmie proporcjonalną liczbę udziałów w spółce. Rada Miasta wybrała ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej i Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2008-2011.

 

Radni przyjęli Miejski Program Działań Osłonowych ?Grupa edukacyjno-rozwojowa dla dzieci w wieku od lat 3 do 5, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych?.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter