Header decorative image
Kir Żałobny

Radni przeciw pakietowi klimatyczno-energetycznemu

Radni przeciw pakietowi klimatyczno-energetycznemu

25 sierpnia po raz 13 w tej kadencji odbyła się sesja Rady Miasta Ruda Śląska.
Na początku sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015” za rok 2010.
Chwilę później w obecności zaproszonych na dzisiejsze obrady przedstawicieli Kompanii Węglowej oraz Katowickiego Holdingu Węglowego rudzcy radni wystosowali apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w którym wyrazili zaniepokojenie oraz zdecydowany sprzeciw wobec skutków gospodarczych
i społecznych dla Rudy Śląskiej, regionu i kraju, jaki spowoduje realizacja przyjętego „Pakietu Klimatyczno – Energetycznego UE 3x20”.

W dalszej części radni przegłosowali zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta. Ustalili również górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta.
Z uwagi na zakończenie kadencji Rady Społecznej Szpitala Miejskiego radni odwołali dotychczasową radę, a w jej miejsce dokonali wyboru nowych przedstawicieli tego organu.
Radni zdecydowali także  o utworzeniu obwodów do głosowania w Szpitalu Miejskim oraz domach pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011 -2015. Wymóg opracowania takiego programu przez gminy określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Pod koniec sesji radni dyskutowali nad uchwałą dotyczącą zbycia udziałów Miasta Ruda Śląska w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Przedstawiciel wnioskodawcy, Wojciech Bekierz z Wydziału Nadzoru Właścicielskiego wyjaśnił, iż odpowiednie przepisy regulują cenę minimalną za jaką udziały spółki mogą być sprzedane.
Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic zapewniła, że w spółce nie ma przerostu zatrudnienia i nie powinno dojść do zwolnień, ale gdyby taka sytuacja zaistniała, to miasto zapewni zwolnionym pracownikom miejsca pracy w innych spółkach miejskich.  Ponadto zapewniła iż w sytuacji, gdyby zaistniał problem wykupu udziałów pracowników, udziały te przejmie Miasto bądź jedna z miejskich spółek.

treść apelu

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter