Header decorative image
Kir Żałobny

Radiowy pomiar w MPGM

Radiowy pomiar w MPGM

2 tysiące mieszkań zostało objętych systemem radiowego pomiaru zużycia wody w budynkach zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Spółka od kilku lat wdraża procedurę doskonalenia systemu pomiaru i rozliczania zużytej wody we wszystkich punktach jej poboru.

- Przeprowadziliśmy szereg działań metodologicznych i doświadczalnych w poszukiwaniu konkretnych rozwiązań technicznych, które usprawniają odczyt zużycia wody – mówi Tomasz Rzeżucha, wiceprezes MPGM. - System radiowego pomiaru zużycia wody eliminuje wiele nieprawidłowości i ogranicza nielegalny pobór, a to w znacznym stopniu poprawia komfort mieszkańców – podkreśla. Przy radiowym pomiarze zużycia wody przebiega on niezależnie, czy lokator jest w domu, czy nie. Odczyt odbywa się cyklicznie, a ulokowanie wodomierzy w trudno dostępnych miejscach nie stanowi problemu.  Wdrożenie systemu odczytu radiowego wodomierzy niesie za sobą wiele korzyści, wśród których wymienić należy również uniknięcie rozliczania na podstawie norm ryczałtowych oraz ewentualnych błędów popełnianych przy manualnym spisywaniu stanu liczników, oszczędność czasu, pełne zabezpieczenie przed niekontrolowanym poborem. Przy radiowym pomiarze możliwy jest również dokładny monitoring, który polega na dostępie do aplikacji pozwalającej na sprawdzanie stanu liczników, co pozwala uniknąć  ewentualnych błędów wskazań i reklamacji lokatorów.

Pierwsze liczniki wody z odczytem radiowym wprowadzono w 2009 roku. Ich zamontowanie przyniosło pozytywne efekty, dlatego podjęto decyzję o wprowadzaniu systemu radiowego do powszechnego stosowania na budynkach wspólnot mieszkaniowych w Rudzie Śląskiej. Od tego czasu liczba budynków systematycznie wzrasta, dzięki czemu obecnie radiowym odczytem zużycia wody objętych jest prawie 2000 mieszkań, co stanowi 15% ogółu lokali mieszkalnych zarządzanych przez MPGM. W roku 2014 kolejne 18 wspólnot mieszkaniowych podjęło decyzję w tym zakresie, co oznacza objęcie systemem radiowego odczytu kolejnych 754 mieszkań. Pozostałe budynki są wyposażone w wodomierze bez możliwości zdalnego odczytu, jednak MPGM prowadzi starania, aby w przyszłości wszystkie budynki, którymi zarządza objęte były systemem radiowym. W tym celu podczas corocznych zebrań właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych, przedstawiana jest propozycja zamontowania wodomierzy z możliwością radiowego odczytu, a decyzja o montażu jest wpisywana do planu gospodarczego na dany rok. Koszt zakupu jednego wodomierza z nasadką radiową w sposób nieznaczny przekracza koszt zakupu wodomierza tradycyjnego, a okres trwałości nasadki radiowej wynosi aż 10 lat.

Wdrożenie systemu radiowego odczytu wody to jedno z wielu działań prowadzących do zwiększania jakości świadczonych usług, poprawy komfortu oraz ograniczania kosztów ponoszonych przez mieszkańców. MPGM Sp. z o.o. corocznie prowadzi szereg inwestycji  w zakresie termomodernizacji budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem środków zewnętrznych z Banku Gospodarstwa Krajowego, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie wydatków na ogrzewanie. Ponadto aktualnie rozpoczęto działania zmierzające do przyznania świadectw efektywności energetycznej na przedsięwzięcia związane z oszczędnością energii czyli tzw. „białych certyfikatów”. Z powodzeniem funkcjonuje także system internetowej obsługi klienta, w ramach którego mieszkańcy korzystający z usługi mogą sprawdzić między innymi swoje bieżące rozliczenia, historie odczytów wodomierzy, a także zapoznać się z ogłoszeniami zarządcy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter