Header decorative image
Kir Żałobny

Rada Seniorów już pracuje

Rada Seniorów już pracuje

Jesteśmy pionierami, musimy wytyczyć kierunki działania i procedury, z których korzystać będą nasi następcy. Nasz potencjał to wiedza, doświadczenie i mądrość – mówił dziś podczas inauguracyjnej sesji rudzkiej Rady Seniorów Józef Osmenda. Były wieloletni radny Rady Miasta został dziś wybrany przewodniczącym Rady Seniorów w Rudzie Śląskiej.

Zastępcami Józefa Osmendy wybrani zostali Krystyna Niestrój i Jan Krawczyk. Sekretarzem Rady Seniorów została Henryka Skowrońska – Wawok. Pierwsze miesiące pracy radnych to przede wszystkim czas na ustalenie planu pracy na całą kadencję. Rozważane są rozwiązania funkcjonujące w Radzie Miasta – powołanie komisji tematycznych i zgłaszanie interpelacji.

Do czasu wyboru prezydium Rady obrady prowadziła prezydent Grażyna Dziedzic, która do uczestnictwa w pracach Rady Seniorów wyznaczyła Jerzego Szczerbińskiego, doradcę ds. organizacji pozarządowych. – Udział ludzi starszych w naszym społeczeństwie rośnie, musimy więc wspólnie szukać dla nich dobrych rozwiązań – powiedziała prezydent. W sesji uczestniczyły też Cecylia Gładysz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta oraz Aleksandra Kusiak, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta. - W mieście nas, seniorów, jest coraz więcej. Jesteśmy ludźmi aktywnymi, nasze doświadczenie musi być spożytkowane – podkreślała Cecylia Gładysz.

W skład rudzkiej Rady Seniorów pierwszej kadencji weszli: Stanisław Witała, Weronika Copik, Krystyna Pospieszczyk, Krystyna Niestrój, Hubert Żorawik, Jan Krawczyk, Helena Błąkała, Walerian Sochor, Helmut Hilgner, Bazyli Tyszkiewicz, Józef Osmenda, Alfred Gilner, Maria Witek, Jan Koehler, Henryka Skowrońska – Wawok, Stefan Czerny, Franciszek Bukal, Jerzy Kalus, Marian Duda i Weronika Chruszczyk.

Gminy otrzymały uprawnienia do tworzenia rad seniorów w listopadzie 2013 roku. Rudzcy radni stosowną uchwałę podjęli jesienią ubiegłego roku. Rudzka Rada Seniorów może liczyć od 15 do 21 członków, wybieranych przez prezydenta miasta spośród kandydatów zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów działających na rzecz osób starszych lub przez osoby niezrzeszone. Kadencja rady trwa 4 lata. Przynajmniej 2/3 jej składu muszą stanowić osoby, które ukończyły 60. rok życia, natomiast 1/3  mogą stanowić osoby młodsze, będące przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Rada Seniorów ma służyć integracji międzypokoleniowej, zapobiegać marginalizacji potrzeb osób starszych, wspierać ich aktywność w życiu społecznym miasta. Będzie wydawała opinie spraw, które będą przekładane do uchwalenia Radzie Miasta lub podpisu prezydent miasta. Posiedzenia Rady Seniorów będą się odbywać przynajmniej raz na pół roku. Kolejną sesję Rady Seniorów zaplanowano na 10 września.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter