Header decorative image
Kir Żałobny

Rada Miasta kończy ósmą kadencję

Sala sesyjna. Grupa osób siedzących na fotelach, w tle mężczyzna przy mównicy i kilka osób za stołem prezydialnym. Z tyłu flagi Unii Europejskiej, Polski, i Rudy Śląskiej.

92 sesje, 1193 podjęte uchwały, 552 posiedzenia komisji stałych – to najważniejsze liczby podsumowujące pracę Rady Miasta Ruda Śląska w kadencji 2018 – 2024. Dziś radni spotkali się na ostatniej sesji w tej kadencji.

- W kadencji 2018–2024 Rada Miasta odbyła 92 sesje, w tym 24 nadzwyczajne, zwołane na wniosek prezydenta lub grupy radnych oraz sesję uroczystą 6 czerwca 2019 r., zwołaną z okazji 60. rocznicy utworzenia Miasta Ruda Śląska w obecnych granicach. Serdecznie dziękuję za współpracę w ciągu tych pięciu lat wszystkim radnym, a także prezydentowi i jego zastępcom – powiedział Kazimierz Myszur, Przewodniczący Rady Miasta. W kwietniu 2020 r. sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że po raz pierwszy w historii sesja Rady Miasta Ruda Śląska została przeprowadzona w trybie zdalnym.

- Były to lata, kiedy musieliśmy mierzyć się z wyjątkowymi wyzwaniami: zmianami w prawie ograniczającymi dochody samorządów, pandemią czy skutkami napaści Rosji na Ukrainę – podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – Ja występowałem przed radnymi najpierw jako wiceprezydent, a po przedterminowych wyborach już jako prezydent miasta. Za nami wiele gorących dyskusji, których cel zawsze był ten sam – wypracowanie rozwiązań najlepszych dla miasta i jego mieszkańców. Bardzo za tę współpracę dziękuję – dodaje.

Rada Miasta podjęła w kończącej się kadencji 1193 uchwały, w tym dotyczące budżetu miasta, opieki zdrowotnej, infrastruktury i ochrony środowiska, oświaty, sportu i kultury czy nazewnictwa ulic i rond. Na sesjach często dyskusja obejmowała sytuację finansową i kadrową spółek gminnych oraz tematy związane z gospodarką odpadami komunalnymi w mieście.

Doceniając rolę i znaczenie ludzi, którzy w sposób szczególny przyczynili się do promowania Rudy Śląskiej, Rada w trakcie ósmej kadencji przyznała tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska” ks. dr. Henrykowi Bolczykowi, a tytuł „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska” panom Leonowi Stefańskiemu, Janowi Szołtysikowi oraz Janowi Wyżgołowi.

Rada Miasta powołała 10 komisji : Rewizyjną, Budżetu i Przedsiębiorczości, Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Ochrony Środowiska, Oświaty, Sportu i Kultury Fizycznej, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa oraz Skarg Wniosków i Petycji. Ogółem odbyły się 552 posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.

Na pierwszym posiedzeniu, 23 listopada 2018 r., radni na swoją przewodniczącą wybrali Aleksandrę Skowronek, a kiedy w 2022 r. została ona zastępcą prezydenta miasta, przewodniczącym Rady Miasta wybrany został Kazimierz Myszur.

Rada Miasta obejmowała także patronat nad turniejami, uroczystościami jubileuszowymi i konkursami organizowanymi przez miejskie placówki oświatowe. Radni wspierali również swoich młodszych kolegów z Młodzieżowej Rady Miasta. W 2022 roku rozpoczęły się prace nad nowym statutem MRM, który został uchwalony w 2023 r.

Ósma kadencja Rady Miasta Ruda Śląska kończy się 30 kwietnia 2024 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter