Header decorative image
Kir Żałobny

PWiK inwestuje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

PWiK inwestuje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

Inwestycje za prawie 30 mln zł zakłada plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych rudzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na lata 2018 – 2021. Dokument został przyjęty dziś przez Radę Miasta.

- PWiK systematycznie inwestuje w infrastrukturę, nie podnosząc przy tym opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Pieniądze zainwestowane w modernizacje i remonty nie tylko poprawiają działanie urządzeń, ale również zmniejszają koszty przedsiębiorstwa związane z awariami – dodaje.

Do czasu podjęcia dzisiejszej uchwały obowiązywał plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019. – Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zakłada opracowanie taryf na okres trzech lat. Dlatego zaszła konieczność sporządzenia nowego planu, obejmującego lata 2018-2021 – tłumaczy Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. W porównaniu z planem na lata 2017 – 2019 nakłady inwestycyjne wzrosły o 17,5 mln zł.

Z ogólnej sumy 29,68 mln zł na inwestycje związane z budową i rozbudową urządzeń wodociągowych ma zostać przeznaczone 4,96 mln zł, a na urządzenia kanalizacyjne – 24,72 mln zł. Zadania obejmują łącznie 12,1 km sieci wodociągowej i 19,8 km sieci kanalizacyjnej. – Źródłem finansowania będą nasze środki własne, a także środki zewnętrzne, m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informuje Grzegorz Rybka.

W zakresie dostarczania wody plan na lata 2018 – 2021 zakłada modernizację wodociągów przesyłowych o strategicznym znaczeniu dla miasta, budowę sieci w ramach uzbrajania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przebudowę wodociągów, które uległy „zamrożeniu” zimą 2012 r. w trakcie długo utrzymujących się wyjątkowo niskich temperatur, usuwanie skutków eksploatacji górniczej i zabezpieczanie przewodów przed przyszłą działalnością wydobywczą oraz wymianę awaryjnej infrastruktury, powodującej duże straty wody. Istotnym elementem w planach PWiK jest racjonalizacja zużycia wody w mieście. – Wykorzystując nowoczesne materiały i technologie zmniejszamy awaryjność sieci, a stały monitoring pozwala nam natychmiast reagować na problemy – mówi Grzegorz Rybka. – Planujemy zakup urządzeń do monitorowania wycieków wody i wzmożenie kontroli w celu wykrycia miejsc nielegalnego poboru wody – dodaje.

Jeżeli chodzi o kanalizację, to priorytetowym punktem planu jest wypełnienie postanowień dyrektywy Rady Unii Europejskiej i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez budowę nowej sieci na obszarach planowanego budownictwa mieszkaniowego oraz istniejącego budownictwa mieszkaniowego ze zbiornikami bezodpływowymi, a także odpłatne przejęcie przez PWiK sieci wybudowanej przez deweloperów lub osoby fizyczne. Inne działania to m.in. budowa kanalizacji sanitarnej i oddzielenie ścieków bytowych od wód opadowych, zabezpieczenie sieci przed skutkami eksploatacji górniczej, przebudowa awaryjnych odcinków kanalizacji, inwestycje towarzyszące remontom dróg czy modernizacja urządzeń do odbioru ścieków i osadów dowożonych specjalistycznymi samochodami do oczyszczalni „Halemba Centrum”.

Na 2018 rok przyjęty dzisiaj plan zakłada inwestycje za prawie 1,3 mln zł w urządzenia wodociągowe i za ponad 4,5 mln zł w urządzenia kanalizacyjne. Inwestycje wodociągowe przeprowadzone zostaną m.in. w ulicach Makowej, Mazurskiej, Kwiatowej, Górnośląskiej, Żeleńskiego, Nowobukowej i Piłsudskiego, natomiast kanalizacyjne m.in. w ulicach Wyzwolenia, Kossaka, Żeleńskiego, Piastowskiej, Radosnej, Reja/Kochłowickiej, Ks. Niedzieli, Pawłowskiej i Piłsudskiego.

Obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości 444,4 km, natomiast do odbioru ścieków służy mu sieć kanalizacyjna o długości 324,8 km. PWiK eksploatuje obecnie 6 pompowni wody, 46 przepompowni ścieków oraz 3 mechaniczno–biologiczne oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter