Header decorative image
Kir Żałobny

PUP i CKPiDZ dzielą się doświadczeniami

PUP i CKPiDZ dzielą się doświadczeniami

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej po raz kolejny wyznaczony został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako gospodarz zagranicznej wizyty studyjnej.

22 marca delegaci odwiedzili rudzki PUP, aby wymienić informacje na temat dobrych praktyk z zakresu organizacji i realizacji szkoleń dla osób bezrobotnych.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele: Instytutu Badań ds. Pracy i Edukacji z Niemiec, Agencji ds. Rozwoju Lokalnego z Hiszpanii, Misji Lokalnej działającej na rzecz zatrudnienia młodzieży z Francji oraz belgijskiego Urzędu ds. Szkolenia Zawodowego.

Wizyta była również okazją do przedstawienia oferty Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz do zaprezentowania delegatom nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych wdrażanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Bliższe informacje: Powiatowy Urząd Pracy, tel. 032) 771 59 00 wew. 95.

W tym samym dniu uczestnicy projektu odwiedzili Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

Goście wizytowali najbardziej aktywnie działające na terenie naszego województwa instytucje szkoleniowe na rynku pracy, które zajmują się kształceniem ustawicznym, szkoleniami dla bezrobotnych, w tym dla długotrwale bezrobotnych oraz dla poszukujących zatrudnienia. W rezultacie ma powstać przewodnik dobrych praktyk na bazie informacji pozyskanych z wizytowanych instytucji. Centrum Kształcenia ustawicznego w Rudzie Śląskiej dobrym przykładem, gdyż bardzo aktywnie realizuje projekty, dzięki którym ich uczestnicy nabywają i podnoszą kwalifikacje zawodowe.

Bliższe informacje: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, ul. Hallera 6, tel. 32 248 73 80.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter