Kir Żałobny

Puchar dla Rudy Śląskiej

Punkty w rankingu przyznawane były m.in. za posiadanie Certyfikatu ISO 9001:2000, Pełnomocnika do spraw społeczeństwa informacyjnego, Certyfikatu uczestnictwa w akcji 'Przejrzysta Polska', Specjalisty ds. ekoenergetyki w powiecie, umieszczenie prezentacji i historii miasta w języku francuskim, niemieckim i angielskim. Jednym z istotnych elementów, decydujących o pozycji w rankingu, było zdobycie przez miasto Ruda Śląska certyfikatu Gmina otwarta na fundusze strukturalne oraz zatrudnienie przynajmniej jednego pracownika posiadającego tytuł eksperta w dziedzinie funduszy strukturalnych (Ruda Śląska posiada dwóch ekspertów).

 

Za prowadzenie rankingu odpowiedzialne było Biuro Funduszy Europejskich (obecnie Zespół Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy). Pracownicy Biura współpracowali ze Związkiem Powiatów Polskich w zakresie przedmiotowego rankingu oraz na bieżąco przygotowywali i umieszczali materiały na stronie Związku Powiatów Polskich, w szczególności:
? przetłumaczyli historię miasta na język angielski, francuski oraz niemiecki,
? wprowadzili informacje o aktualnych imprezach oraz przetargach w mieście,
? dostarczyli kopie wszystkich wymaganych certyfikatów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter