Kir Żałobny

Przyszli architekci zmieniają Miasto

W roku akademickim 2008/09 nasze miasto rozpoczęło współpracę z Katedrą Projektowania Architektonicznego i Sztuk Pięknych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Jej celem jest poszukiwanie rozwiązań problemów istotnych dla rozwoju Rudy Śląskiej, dotyczących architektury mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej. Dla młodych architektów jest to okazja do przedstawienia swoich prac szerszemu audytorium,  nie tylko osobom zawodowo zajmującym się architekturą, ale również specjalistom pokrewnych branż jak i mieszkańcom miasta.

 

Projekty semestralne i dyplomowe młodych architektów dotyczą m.in. obiektów usług podstawowych, obiektów użyteczności publicznej  czy zespołów wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanych na działkach wskazanych przez Miasto. Także prace naukowo-badawcze wykonywane przez pracowników Katedry dotyczą architektury zespołów i budynków mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych, ergonomii czy też przekształceń obiektów i terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem materiałów  dostarczonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury  rudzkiego magistratu.

  


 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter