Kir Żałobny

Przystanek Chebzie

Przystanek Chebzie

Ruda Śląska przejmuje w dzierżawę budynek dworca kolejowego w Chebziu. W najbliższy czwartek dotychczasowy właściciel dworca – Polskie Koleje Państwowe - przekaże formalnie władzom miasta zabytkowy budynek. Dzięki temu zaniedbany i systematycznie niszczony obiekt będzie miał szansę na odzyskanie dawnej świetności. Jednocześnie władze miasta planują częściową zmianę jego funkcji.

- Już od dawna zabiegamy o przywrócenie dworca w Chebziu do należytego stanu technicznego – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Wielokrotnie zwracaliśmy się z prośbą do właściciela obiektu o wykonanie niezbędnych prac remontowych. Niestety bezskutecznie. Teraz dzięki przejęciu dworca przez miasto jest szansa, że odzyska on swój dawny blask – uważa.

Władze miasta planują też zmianę funkcji użytkowej części budynku. Dworzec w Chebziu to bowiem nie tylko hala dworcowa, ale także wiele innych pomieszczeń, które mogą być zaadaptowane na prowadzenie działalności użytku publicznego lub komercyjnej. Jak zastrzega miejski konserwator zabytków – dr Łukasz Urbańczyk - ich zagospodarowanie nie może jednak zakłócać podstawowego przeznaczenia budynku, czyli komunikacyjnego.

Starania miasta o poprawę stanu technicznego dworca w Chebziu trwają już od dawna. Do tej pory w tej kwestii gmina miała jednak „związane ręce”. Podejmowane u zarządcy obiektu interwencje nie przynosiły skutku, co PKP tłumaczyło brakiem środków finansowych na wykonanie prac remontowych. Miasto nie miało zaś przesłanek prawnych do wykonania jakichkolwiek robót renowacyjnych we własnym zakresie. Dworzec jest bowiem własnością skarbu państwa, a zarządzającym tą nieruchomością są Polskie Koleje Państwowe.

Aby uniknąć całkowitej dewastacji dworca, władze Rudy Śląskiej oraz PKP zaczęły rozważać trzy możliwości działania, które uchronić miały obiekt przed wyniszczeniem. W grę wchodziło całkowite przejęcie dworca przez samorząd, wieloletnia dzierżawa dworca lub też utworzenie spółki o charakterze związku transportowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ten ostatni wariant został jednak przez gminę odrzucony. Ostatecznie do czasu przejęcia własności dworca, miasto zdecydowało się na podpisanie umowy dzierżawy. Decyzja podyktowana była w pierwszej mierze faktem, iż przeprowadzenie procedury związanej z przejęciem obiektu przez samorząd ciągnęłoby się miesiącami, a to narażałoby zabytkowy budynek na dalsze spustoszenie.

Pierwsze skutki starań władz miasta o przejęcie budynku dworca widać już teraz. Dzięki nim PKP oczyściło kilka tygodni temu elewację budynku, którą od dłuższego czasu szpeciło graffiti. Kolejne akty wandalizmu pogarszały stan techniczny obiektu i sprawiły, że został on przed dwoma laty usunięty ze Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Teraz jest szansa, że rudzka stacja kolejowa już wkrótce powróci w szeregi śląskiego dziedzictwa poprzemysłowego.

Pierwszy budynek dworca kolejowego w Chebziu został wybudowany w 1859 roku. Obecnie używany kompleks stacyjny powstał pod koniec XIX wieku i składał się m.in. z budynku głównego dworca, budynku biurowego, poczty, warsztatów i zabudowań peronu. Jednym z ciekawszych obiektów zabytkowych jest budynek kolejowy, z elewacją z różnokolorowej cegły z odsłoniętą stalową konstrukcją. Oprócz peronu dolnego, który obsługuje linię kolejową nr 137 do stacji należy także peron górny znajdujący się po drugiej stronie budynku stacyjnego. Na stacji kolejowej zatrzymują się pociągi osobowe Kolei Śląskich do Gliwic, Katowic, Dąbrowy Górniczej Ząbkowic, Zawiercia i Częstochowy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter