Kir Żałobny

Przyłącza dofinansowane!

Przyłącza dofinansowane!

Budowę 70 przyłączy kanalizacyjnych w Rudzie Śląskiej dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rudzkie „wodociągi” podpisały dziś umowę w tej sprawie. Dzięki środkom z Funduszu mieszkańcy odzyskają prawie połowę kosztów przyłączenia do sieci sanitarnej. Rudzianie, którzy zdecydowali się przystąpić do programu, na ściekach mogą zaoszczędzić nawet 2,5 tys. zł rocznie. 

W Rudzie Śląskiej do sieci kanalizacyjnej przyłącza się co roku około 120 nieruchomości. Oznacza to, że dzięki realizacji przedsięwzięcia w mieście wykonanych zostanie około 58 proc. podłączeń więcej niż w ubiegłych latach. - Podłączenie dodatkowych posesji do sieci kanalizacyjnej powinno korzystnie wpłynąć na jej efektywniejsze wykorzystanie i obniżenie jednostkowych koszów eksploatacji - podkreśla Grażyna Dziedzic. - Dzięki realizacji programu zwiększy się też wartość 70 nieruchomości z terenu miasta - dodaje prezydent Rudy Śląskiej.

Założenia programu budowy przyłączy są proste. - Mieszkańcy za pośrednictwem naszego przedsiębiorstwa mogą się starać o zwrot 45 proc. kosztów netto wykonania podłączenia - wyjaśnia Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. - Pozostałe 55 proc. pokrywa właściciel nieruchomości. Jeżeli będzie taka potrzeba, część kosztów może zostać przez nas rozłożona na raty. Czas ich spłaty wynosi maksymalnie trzy lata  - informuje.

Żeby przystąpić do programu, rudzkie PWiK musiało opracować  specjalny wniosek, obejmujący minimum 50 posesji. W tym celu „wodociągi” wysyłały do mieszkańców pisma informacyjne wraz z propozycją umowy. Ostatecznie na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w formule zaproponowanej przez NFOŚiGW zdecydowało się 70 właścicieli nieruchomości z Rudy Śląskiej. - Obecnie przygotowujemy przetarg na wykonanie przyłączy. Dopiero po jego rozstrzygnięciu będziemy znali zarówno dokładne koszty realizacji przedsięwzięcia, jak i indywidualne koszty poszczególnych podłączeń. Jeżeli któryś właściciel nieruchomości stwierdzi, że budowa przekracza jego możliwości finansowe, to będzie mógł odstąpić od zawartej umowy - tłumaczy prezes Rybka.

Przystąpienie Rudy Śląskiej do programu dało mieszkańcom wiele korzyści. Dzięki kompleksowości wykonania prac rudzianie nie muszą się martwić o żadne formalności, bo wszystko - od wyłonienia wykonawcy do rozliczenia z NFOŚiGW - załatwia za nich PWiK. Jedyne co mieszkańcy muszą załatwić we własnym zakresie, to zgody właścicieli nieruchomości, przez które ma przebiegać podłączenie. Ponadto dzięki wykonaniu przyłącza wzrośnie wartość posesji i podniesiony zostanie standard życia ich mieszkańców. Teraz nie będą oni musieli już myśleć o stale wypełniającym się szambie i konieczności jego opróżniania. Ostatecznie na likwidacji zbiornika bezodpływowego rudzianie też zaoszczędzą.
 
Eksploatacja szamba jest znacznie droższa od utrzymania przyłącza - podkreśla prezes Rybka. - Za metr sześcienny ścieków odprowadzonych do kanalizacji mieszkaniec Rudy Śląskiej płaci 8,34 zł brutto, za ten sam metr sześcienny ścieków wywieziony beczkowozem płaci ok. 30 zł brutto. Poprzez podłączenie do sieci statystyczna czteroosobowa rodzina „produkująca” około 120 metrów sześciennych ścieków rocznie, może zatem zaoszczędzić ponad 2,5 tysiąca złotych na rok - wylicza.

Odprowadzanie ścieków do kanalizacji daje też inne możliwości zaoszczędzenia. Po pierwsze, osoby, które przyłączyły się do sieci, mogą zamontować podlicznik do rozliczania wody wykorzystywanej w ogrodzie; po drugie - stare szambo można wykorzystać jako zbiornik na wody opadowe, które doskonale nadają się do podlewania trawy czy kwiatów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości ponad 430 km, natomiast do odbioru ścieków służy mu sieć kanalizacyjna o długości ponad 300km. PWiK eksploatuje obecnie 6 pompowni wody, 39 przepompowni ścieków oraz 3 oczyszczalnie: „Halemba Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”. W najbliższych trzech latach rudzkie „wodociągi” planują wybudowanie kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Pomorskiej, Kochanowskiego, Dąbrowskiej, Poświatowskiej, Kuncewiczowej, Rodziewiczówny, Nowy Świat, Pawłowskiej, Zielonej, Górnej i Zajęczej.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej do kanalizacji sanitarnej podłączonych jest około 10,5 tys. budynków. Ponad tysiąc korzysta jeszcze ze zbiorników bezodpływowych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter