Header decorative image
Kir Żałobny

Przykładny Urząd Pracy

Przykładny Urząd Pracy

Rudzki PUP wśród urzędów pracy, które najlepiej w Polsce poradziły sobie z reformą dotyczącą promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy! Rudzka placówka to jedyna obok urzędu pracy z Tarnowskich Gór instytucja z województwa śląskiego wyróżniona w konkursie. Dziś w Warszawie z rąk ministra Władysława Kosiniaka – Kamysza nagrodę odebrała dyrektor rudzkiego urzędu pracy Iwona Woźniak-Bagińska, która sama została uhonorowana nagrodą specjalną Pro Publico Bono.

Ministerstwo nagradzając 30 powiatowych oraz 5 wojewódzkich urzędów pracy chciało w ten sposób promować dobre praktyki i zachęcić urzędy pracy do większych starań przy wdrażaniu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. - Reforma włącza wojewódzkie urzędy pracy w proces aktywizacji i zachęca do tworzenia programów regionalnych. Dla powiatowych pośredniaków oznacza prawdziwą rewolucję – wprowadza nową formułę działania oraz wiele instrumentów wsparcia dla młodych, rodziców wracających na rynek pracy i osób w wieku 50+ - mówił na łamach prasy Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej.

- Urzędy pracy funkcjonują naprawdę w trudnych warunkach, do tego pod olbrzymią presją oczekiwań społecznych. Do tego dodać możemy niedawną groźbę likwidacji kopalń w naszym regionie i pozostawienie samorządów samym sobie z problemem potencjalnego zwolnienia z dnia na dzień setek osób. Tak wygląda rzeczywistość, w której funkcjonują te jednostki. Dlatego działania naszego urzędu pracy zasługują na uznanie – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic.

Wyróżnienie, które otrzymał rudzki PUP, przyznane zostało za szerokie wdrożenie nowych instrumentów wspierania bezrobotnych oraz działania informacyjne, takie jak spotkania dla pracodawców, bezrobotnych, przedstawicieli NGO. - W ubiegłym roku realizowaliśmy 16 projektów, z czego 10 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki, które dzięki temu pozyskaliśmy, przewyższają kwotę, którą otrzymaliśmy z Funduszu Pracy w ramach ustalonego przez ministerstwo algorytmu – podkreśla Iwona Woźniak – Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, która podczas dzisiejszej uroczystości w uznaniu wybitnych zasług wraz z 9 innymi osobami otrzymała Nagrodę Specjalną Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Pro Publico Bono.

Z programów, które realizuje rudzki urząd warto wymienić właśnie nowe narzędzia, jakie daje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Mowa tu o bonach zatrudnieniowych, stażowych i szkoleniowych. - Są to rozwiązania skierowane dla osób poniżej 30. roku życia. W ubiegłym roku z możliwości takiej skorzystały 32 osoby. Ogółem w 2014 r. udało się zaktywizować 1.155 osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez różnorodne finansowane usługi i instrumenty rynku pracy. Najwięcej – 607 osób - skorzystało z płatnych staży – wylicza Beata Płaczek, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku dzięki refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy utworzono w mieście 81 stanowisk pracy. Wielkim zainteresowaniem, tym razem pracodawców, cieszył się program realizowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Chodzi tu o środki, które pracodawcy mogą przeznaczyć na kursy i studia podyplomowe dla pracowników, które pozwolą zapobiec utracie przez nich zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Z możliwości takich szkoleń korzystać mogą pracownicy powyżej 45. roku życia. – W 2014 r. udało się przeszkolić 56 pracowników w wieku 45 lat i powyżej, natomiast 16 pracodawców mogło dzięki tym środkom określić potrzeby szkoleniowe we własnej firmie – wymienia Beata Płaczek. W tym roku powinno być jeszcze lepiej. – W 2014 r. na ten cel pozyskaliśmy 150 tys. zł. Na ten roku wnioskowaliśmy o 500 tys. zł - dodaje.

O możliwości korzystania z bogatego wachlarza usług rudzkiego PUP-u mogli przekonać się wczoraj rudzcy pracodawcy. W dniu święta pracowników publicznych służb zatrudnienia przedstawiciele urzędu pracy spotkali się z lokalnymi pracodawcami, by przedstawić im ofertę wielu form wspierania zatrudnienia, z których mogą skorzystać.

Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej wspiera szeroko pojętą przedsiębiorczość także poprzez przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W 2013 roku z tej formy wsparcia skorzystały 74 osoby, natomiast w ubiegłym 117 osób.

W latach 2004 – 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej pozyskał środki finansowe na realizację 66 projektów, w tym 29 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na łączną kwotę ponad 43,4 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter