Kir Żałobny

Przygotowani na zimę

Przygotowani na zimę

1,5 tys. ton zmagazynowanej soli oraz 23 pługi do usuwania śniegu i lodu z dróg – tak Ruda Śląska przygotowana jest na nadejście zimy. Miasto sfinalizowało przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Wartość zamówienia opiewa na kwotę 3,4 mln zł. O faktycznych kosztach sezonu zimowego 2014/2015 zdecyduje jednak pogoda. Np. w ubiegłym sezonie dzięki łagodnej zimie miasto zaoszczędziło ok. miliona złotych.

Najbliższej zimy rudzkie drogi podobnie jak w poprzednim sezonie zimowym odśnieżać będzie Tonsmeier Południe Sp. z o.o. W sumie spółka będzie dbała o blisko 300 km miejskich dróg. - Umowę z wykonawcą podpiszemy w najbliższych dniach - informuje prezydent Grażyna Dziedzic. - Będzie ona tak skonstruowana, że zapłacimy tylko i wyłącznie za faktycznie wykonaną pracę - podkreśla.

Oznacza to, że miasto będzie płaciło „od kilometra”. Dzięki temu mieszkańcy poniosą jedynie koszty faktycznej pracy sprzętu w czasie odśnieżania dróg. - Zgodnie z umową, jeżeli prognoza pogody wskazywać będzie pogorszenie warunków atmosferycznych, firma prowadzić będzie całodobowo pogotowie zimowe, natomiast w momencie wystąpienia pierwszych zjawisk atmosferycznych, które wymagają użycia sprzętu, w przeciągu 30 minut firma będzie musiała podjąć odpowiednie działania w terenie – wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska.

Podobnie jak poprzedniej zimy, tak i teraz część samochodów ciężarowych i pługo-piaskarko-solarek będzie miała zamontowane urządzenia monitorujące. - Dzięki nim będziemy mieli dostęp do takich danych, jak czas pracy pojazdów, ich aktualna lokalizacja, przebyta droga oraz prędkość, z jaką się poruszają – wylicza Ewa Wyciślik. Dane będą przechowywane w urządzeniach przez 30 dni. Co ważne, ich odczytanie nie będzie powodowało skasowania wskaźników.

Firma, która najbliższej zimy zadba o utrzymanie dróg w mieście, będzie miała pod opieką blisko 300 km dróg, które będą odśnieżane według stopnia ich ważności. - Zależy nam na tym, by w czasie trwania akcji zimowej zapewniona była przejezdność wszystkich dróg, po których odbywa się komunikacja zbiorowa oraz mających duże znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta - podkreśla Grażyna Dziedzic. – Dopiero po zapewnieniu przejezdności tych ulic, sprzęt będzie przerzucany na pozostałe drogi. Będą one odśnieżane po zgłoszeniach mieszkańców - dodaje.

Przypomnijmy, że miasto odpowiada jednak wyłącznie za odśnieżanie dróg, których jest administratorem. Za utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznych, które nie są własnością gminy, odpowiadają ich zarządcy. Podobnie sprawa wygląda z odśnieżaniem chodników - właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. We własnym zakresie muszą oni też odśnieżać i likwidować lód z bramy i podwórza swojej posesji, a także usuwać sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na ich terenie. Odgarnięty przy tym śnieg powinien być składowany w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Podczas sezonu zimowego 2014/2015 przejezdność rudzkich dróg będzie zapewniało m.in. 10 pługo-piaskarko-solarek, 8 pługo-piaskarek, 5 pługów oraz 5 koparko-ładowarek na drogach III i IV kategorii odśnieżania. Ponadto już teraz w magazynie zabezpieczono 1,5 tys. ton soli.

Co ważne, w ramach zakończonego przetargu spółka zajmie się również odśnieżaniem rudzkiego odcinka DTŚ. Co prawda miasto jest jeszcze związane dotychczasową umową na wspólne utrzymanie DTŚ z Chorzowem, Zabrzem i Świętochłowicami, lecz porozumienie, które zawarły te miasta, kończy się jeszcze przed nowym sezonem zimowym.

Na najbliższą „akcję zima” Ruda Śląska zabezpieczyła w budżecie miasta około 3 mln zł. Dla porównania, zeszłej zimy na odśnieżanie ulic, parkingów i chodników gmina wydała blisko 900 tys. zł, jeszcze rok wcześniej była to kwota ponad 1,8 mln zł. Podczas ubiegłego sezonu zużyto 500 ton soli , natomiast w sezonie zimowym 2012/2013 blisko 3 tys. ton soli.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter