Header decorative image
Kir Żałobny

Przybędzie 50 nowych miejsc dla przedszkolaków

Przybędzie 50 nowych miejsc dla przedszkolaków

Rozpoczęły się prace adaptacyjne budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Rudzie Śląskiej. Za kilka miesięcy budynek użytkowany będzie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. Znajdzie się tu miejsce dla 50 nowych przedszkolaków. Wartość prac przystosowujących budynek do nowych funkcji wyniesie pół miliona złotych.

O przystosowaniu byłego budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Poniatowskiego na miejskie przedszkole zdecydowali mieszkańcy Halemby w kwietniu tego roku podczas spotkania z prezydent miasta – Zdawaliśmy sobie sprawę z ogromnego zapotrzebowania okolicznych mieszkańców na nowe miejsca przedszkolne, dlatego od początku chcieliśmy budynek przeznaczyć na ten cel. Rozważaliśmy jedynie, czy miałaby to być placówka prywatna czy miejska. Mieszkańcy zadecydowali, że będzie to przedszkole, dla którego organem prowadzącym będzie miasto – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Przetarg na zaadaptowanie budynku w Halembie rozstrzygnięty został w październiku, natomiast już na początku listopada wykonawca inwestycji przystąpił do robót budowlanych. W ramach prac przebudowana zostanie instalacja c.o., elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Wybudowana zostanie nowa klatka schodowa, a dotychczasowe pomieszczenia zostaną dostosowane do nowych funkcji. Wartość inwestycji wyniesie ok. 500 tys. zł. – Prace mają się zakończyć do końca lutego przyszłego roku. Natomiast w kolejnych latach chcielibyśmy wyremontować dach oraz docieplić ściany zewnętrzne budynku – wyjaśnia Piotr Janik, naczelnik wydziału inwestycji.

Wyremontowany i oddany do użytku budynek wejdzie w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Do tej pory funkcjonowały tu dwie grupy z dziećmi. Od marca przyszłego roku w siedzibie placówki przy ul. Kaczmarka pozostanie grupa 6-latków, natomiast pozostałe dzieci oraz dwie nowoutworzone grupy korzystać będą z nowego lokum. Łącznie dzięki inwestycji w przedszkolu ma powstać ok. 50 nowych miejsc. -  Już wiosną miejsca te uzupełnią dzieci, które teraz znajdują się na liście rezerwowej i nie zostały przyjęte na ten rok szkolny do przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 – wyjaśnia Grażyna Jaszczyk z wydziału oświaty urzędu miasta.

Budynek przy ul. Poniatowskiego 6 już kiedyś był siedzibą przedszkola, funkcjonowało ono tam jeszcze w latach 90-tych XX w. W latach 2007-2011 budynek był siedzibą Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Placówka ta została później przeniesiona do budynku przy ul. Ballestremów.

Obecnie w Rudzie Śląskiej funkcjonuje 28 miejskich przedszkoli, które są placówkami samodzielnymi. Kolejne przedszkole działa w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Ponadto funkcjonują 3 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 20 oraz 1 oddział w Szkole Podstawowej nr 36 i w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych. Do placówek tych uczęszcza 4,1 tys. dzieci, a opiekę nad nimi sprawuje blisko 400 wykwalifikowanych pedagogów.

Do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci pięcioletnie korzystające z prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter