Header decorative image
Kir Żałobny

Przy śniadaniu o budownictwie

Przy śniadaniu o budownictwie

Temat budownictwa mieszkaniowego zdominował dzisiejsze śniadanie biznesowe w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. - Program jest elementem szerokiego wsparcia, jakiego udzielamy budownictwu mieszkaniowemu. Wychodzimy naprzeciw osobom, które marzą o wybudowaniu własnego domu. Ruda Śląska jest dobrym miejscem do spełnienia tego marzenia – podkreślał wiceprezydent Michał Pierończyk, który przedstawił założenia rudzkiego programu wspierania budownictwa jednorodzinnego. Do tej pory w ramach programu oddano w użytkowanie wieczyste 9 działek z 54 przewidzianych w tym roku.

Program wspierania jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Rudzie Ślaskiej opiera się na uchwałach Rady Miasta, przyjętych w lutym tego roku na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic. Użytkownik wieczysty przeznaczonej na ten cel nieruchomości może wykupić ją z 75-procentową bonifikatą po spełnieniu określonych wymagań. Główne warunki to wybudowanie budynku, zgłoszenie go do użytkowania i do opodatkowania oraz zamieszkanie w nim w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Nabywca musi również zapłacić cenę nieruchomości jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży, nie posiadać zaległych zobowiązań finansowych względem miasta i nie korzystać z ulg w spłacie należności przypadających miastu. Tylko w tym roku miasto przeznaczyło do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu 54 gminne nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową.

Propozycję dla tych, którzy już dysponują terenem pod budowę, przedstawiła podczas dzisiejszego spotkania jedna z firm zajmujących się budową domów w technologii szkieletu drewnianego. Z kolei inna z firm pokazała, jak dzięki automatyce uczynić budowany lub remontowany dom o wiele wygodniejszym. Poruszane były również tematy nie związane z budownictwem mieszkaniowym. Przedstawiciele Parku Naukowo – Technologicznego „Technopark Gliwice” zaprezentowali przedsiębiorcom możliwości wsparcia kapitałowego do miliona złotych przy uruchamianiu innowacyjnych rozwiązań w ramach Akceleratora Technologicznego Gliwice. Natomiast funkcjonariusze Straży Granicznej przedstawili informacje dotyczące zatrudniania obcokrajowców.

Organizowane przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej śniadania biznesowe to okazja do nawiązania kontaktów różnych środowisk biznesowo - społecznych. Zapewniają uczestnikom sposobność do nawiązania nowych kontaktów, odnowienia starych relacji. - Idea naszych śniadań biznesowych jest taka, żeby przedsiębiorcy mieli okazję do promocji swoich rozwiązań oraz mogli się dobrze poznać w atmosferze mniej oficjalnej niż podczas różnych konferencji – mówi Joanna Sochacka, prezes Inkubatora.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter