Header decorative image
Kir Żałobny

Przewidzieć skutki i działać

Przewidzieć skutki i działać

Ekstremalne zjawiska klimatyczne są nieprzewidywalne, ale występują coraz częściej i trzeba się na nie przygotować. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu ma zapewnić przygotowanie działań, które wzmocnią oraz podniosą odporność miasta na zagrożenia klimatyczne i ich często dramatyczne skutki. Nad oceną potencjalnych konsekwencji i ryzyka dla najbardziej wrażliwych sektorów Rudy Śląskiej pracowali na warsztatach roboczych przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji, władz miasta, a także eksperci z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Drugie warsztaty zorganizowane w Rudzie Śląskiej w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” odbyły się 12 września br. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele PWiK, MPGM-TBS, MGSM „Perspektywa” ŚZMiUW, GDDKiA, Węglokoksu, pracownicy urzędu miasta odpowiedzialni za działania w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu sektorach miasta oraz eksperci z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

- W tym gronie pracowaliśmy nad oceną potencjalnych konsekwencji zmian klimatu, które mogą wystąpić w przyszłości w następstwie ekstremalnych zjawisk pogodowych dla wybranych sektorów miasta – relacjonuje dr Janusz Krupanek, który kieruje pracą ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – W Rudzie Śląskiej sektorami uznanymi za najbardziej wrażliwe na ekstremalne zjawiska pogodowe są: gospodarka wodna, transport, tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności oraz energetyka.

Aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo ogólne oraz w warunkach ekstremalnych trzeba ocenić potencjalne skutki i ryzyko wiążące się z występowaniem czynników klimatycznych, które będą stanowić w najbliższych latach największe zagrożenie dla Rudy Śląskiej. Są nimi w szczególności intensywne deszcze i burze oraz wysokie temperatury i fale upałów. - Z tymi czynnikami wiążą się takie zjawiska jak: powódź miejska i lokalne podtopienia, rosnące poziomy stężeń ozonu w okresach letnich oraz zjawisko miejskiej wyspy ciepła, czyli wzrostu temperatury w mieście w stosunku do otaczających terenów – podkreśla dr Janusz Krupanek.

Rezultatem prac warsztatowych było wskazanie tych komponentów miasta, w których skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych mogą być największe i stwarzać wysokie lub bardzo wysokie ryzyko dla miasta i jego mieszkańców. Doświadczenia biorących udział w warsztatach specjalistów potwierdziły wyniki oceny ekspertów. Działania przystosowawcze będą musiały zostać w pierwszej kolejności ukierunkowane na ograniczenie skutków intensywnych opadów w infrastrukturze gospodarki ściekowej oraz przeciwpowodziowej na obszarach zabudowy mieszkaniowej, a także na terenach zajętych pod infrastrukturę drogową.

Ruda Śląska to jedno z 44 miast, które uczestniczy w projekcie Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, który powstanie dla Rudy Śląskiej oraz dla każdego z pozostałych 43 miast uczestniczących w projekcie, zawierać będzie propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu.

Projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” jest realizowany przez konsorcjum składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Hasłem „Wczujmy się w klimat” Ministerstwo Środowiska zachęca społeczeństwo do włączenia się w proces przystosowywania do zmian klimatu. Będą to ułatwiać informacje oraz materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej projektu – www.44mpa.pl.

Projekt jest obecny także w mediach społecznościowych: www.facebook.com/44mpaPL
https://twitter.com/44mpaPL.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter