Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

"Przetarg śmieciowy" na finiszu!

"Przetarg śmieciowy" na finiszu!

28,5 mln zł – taką cenę za wywóz odpadów z terenu całej Rudy Śląskiej przez półtora roku zaproponował jeden z wykonawców, który wziął udział w przetargu na zagospodarowanie rudzkich odpadów. Dziś minął termin składania ofert w „przetargu śmieciowym”, który Ruda Śląska ogłosiła z początkiem marca. Na ogłoszenie gminy odpowiedział jeden wykonawca. Jeżeli spełni on  wszystkie wymogi określone w specyfikacji, to w ciągu trwania umowy odbierze aż 102 tys. ton śmieci od 140 tys. mieszkańców miasta.  

Na ogłoszenie o zamówieniu jako jedyne odpowiedziało konsorcjum dwóch firm wywozowych działających na terenie Rudy Śląskiej – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i firma Van Gansewinkel – informuje przewodniczący komisji przetargowej, Grzegorz Soluch. – Teraz musimy zbadać ofertę i sprawdzić, czy wykonawca spełnia wszystkie wymogi, które zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dodaje.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono szereg warunków, które musiały spełniać firmy, chcące wziąć udział w przetargu. – Wymagamy, by firma posiadała odpowiednie doświadczenie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, w ramach którego musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonywała  usługi związane z wywozem śmieci, których łączna kwota wynosi co najmniej 18 mln złotych – komentuje Grzegorz Cuglowski z komisji przetargowej.

Przy ocenie oferty komisja będzie też sprawdzała, czy wykonawca dysponuje niezbędnym sprzętem. Zgodnie z przyjętymi w przetargu założeniami od połowy roku na rudzkie ulice powinno wyjechać m.in. 10 śmieciarek do odbioru śmieci zmieszanych, 1 „myjka” do dezynfekcji pojemników na odpady oraz 3 samochody do odbierania segregowanych śmieci, czyli tzw. śmieciarki wielokomorowe.

Wymagamy, by pojazdy były wyposażone w urządzenia monitorujące aktualną lokalizację, czas pracy oraz przebytą drogę – mówi Ewa Wyciślik, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UM.  W ten sposób będziemy w stanie odtworzyć i przeanalizować „historię” pracy sprzętu i sprawdzić, czy wykonawca we właściwy sposób wywiązuje się z umowy – komentuje naczelnik. Zdaniem pracowników rudzkiego magistratu restrykcyjne wymogi w zakresie warunków udziału w przetargu zagwarantują dobrą jakość usług, które będą oni świadczyć od 1 lipca br.

Warto dodać, że w ramach wykonywanej usługi firma wywozowa wyposaży nieruchomości w pojemniki na śmieci. Oznacza to, że mieszkańcy i przedsiębiorcy nie będą  musieli załatwiać kontenerów na „własną rękę”. Takiego rozwiązania domagali się sami rudzianie, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. 99 proc. z nich opowiedziało się za taką opcją.

Na przejęcie przez gminy tego uciążliwego obowiązku pozwoliła nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która zaczęła obowiązywać 6 marca br. Pomimo sporego zamieszania formalnego, które spowodowała zbyt późna nowelizacja „ustawy śmieciowej”, władze Rudy Śląskiej zdecydowały się zapewnić mieszkańcom kompleksową obsługę w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. - Od samego początku, gdy zaczęliśmy wdrażać nową „ustawę śmieciową” w Rudzie Śląskiej, byliśmy za tym, żeby obowiązek zapewnienia pojemników na śmieci leżał po stronie miasta – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że dotychczas właściciele nieruchomości musieli „na własną rękę” organizować firmę, która odbiera od nich odpady komunalne. Zgodnie z nową „ustawą śmieciową” obowiązek ten został przerzucony na gminy, które od połowy roku staną się właścicielami wytwarzanych śmieci komunalnych. Stąd też to właśnie one w drodze przetargu muszą zlecić wywóz śmieci z terenu miasta.

W 2012 roku w Rudzie Śląskiej wytworzono 50,5 tys. ton odpadów komunalnych, w tym ponad 78 ton makulatury, 234 tony tworzyw sztucznych, 408 ton szkła oraz ponad 2 tony przeterminowanych leków. W tym też czasie w gminie wysegregowano 6,1 tys. ton biomasy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter