Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Przetarg na kolejny etap trasy N-S ogłoszony

Przetarg na kolejny etap trasy N-S ogłoszony

Ruda Śląska ogłosiła dziś przetarg na pierwszy z dwóch etapów budowy ostatniego odcinka trasy N-S. Po ich zrealizowaniu domknięte zostanie połączenie autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnicowej. Szacowana wartość zadania to ponad 113 mln zł. Obecnie miasto czeka na formalne potwierdzenie otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej po podziale odcinka na dwa etapy.

- Trasa N-S to nasz kluczowy projekt drogowy. Mam nadzieję, że w nowej, podzielonej na dwa etapy formule, uda się doprowadzić go do finału – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – To także jedna z inwestycji, które nie byłyby możliwe bez unijnego dofinansowania. Przed podziałem na dwa etapy przyznano nam środki na ten odcinek, a z informacji z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że wsparcie z UE zostanie utrzymane – dodaje.

Do połączenia trasą N-S autostrady A4 i DTŚ konieczna jest jeszcze budowa odcinka od ul. Kokota do łącznika z autostradą w ciągu ul.1 Maja. - Pierwszy etap inwestycji, na który ogłosiliśmy dziś przetarg, obejmuje odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Wybudowany zostanie odcinek trasy N-S o długości prawie 1 km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. - Węzeł łączący trasę z ul. Bielszowicką będzie dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej będzie miało formę turbinową. Przebudowane zostaną wloty dróg poprzecznych do ul. 1 Maja, powstaną drogi dojazdowe do obsługi infrastruktury, chodniki, ścieżki rowerowe oraz elementy systemu odwodnienia – mówi Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów UM. Przewidziano również przebudowę obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów, przejść podziemnych, przepustów.

Oferty składać można do 12 stycznia 2021 roku. Przewidywana wartość inwestycji to ponad 113 mln zł brutto, a planowany termin jej zakończenia to czwarty kwartał 2023 r.

Przypomnijmy, że przetarg na wykonanie odcinka trasy N-S od ul. Kokota do autostrady A4 w jednym etapie został unieważniony w październiku 2019 roku, ponieważ najtańsza oferta, która została złożona, przekroczyła o ponad 106 mln zł koszt wynikający z projektu i kosztorysu inwestorskiego.

W tej sytuacji podjęta została decyzja o podziale zadania na dwa odcinki, co wymagało zmian w projekcie oraz uruchomienia dodatkowych procedur formalno-prawnych. Etapy zostały wydzielone w taki sposób, aby ich realizacja była możliwa niezależnie, zarówno pod względem ruchowym, jak i technicznym.

Na budowę tego odcinka miasto pozyskało 110 mln zł ze środków Unii Europejskiej. – Wobec zmienionego zakresu projektu wymagana była weryfikacja wcześniej złożonego wniosku o dofinansowanie. Mamy telefoniczną informację z Urzędu Marszałkowskiego, że przebiegła ona pozytywnie – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. – Koszty kwalifikowane pierwszego etapu to około 100 mln zł, dofinansowanie miałoby wynieść 85% tej kwoty. Czekamy na oficjalne potwierdzenie utrzymania unijnego wsparcia – dodaje.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. 1,4 km odcinek przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie.– Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Władze Rudy Śląskiej nie chcą poprzestać na pierwotnie zakładanym kształcie trasy N-S, lecz kontynuować jej budowę w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia. Jego realizacja uzależniona będzie jednak od środków, jakie miasto będzie mogło wygospodarować na inwestycje.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter