Kir Żałobny

Przełom w sprawie rudzkiej okulistyki?

Przełom w sprawie rudzkiej okulistyki?

Prezes NFZ powinien nie tylko rozpatrzyć skargę Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej na wyniki postępowania konkursowego w sprawie świadczenia usług okulistycznych, ale również umożliwić placówce wgląd do dokumentacji konkursowej – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd zobowiązał prezesa NFZ do ponownego przeprowadzenia postępowania kontrolnego i wydania decyzji. - Odnieśliśmy pierwszy, mały sukces. Obecnie oczekujemy na kroki jakie podejmie NFZ. Będziemy oczywiście dalej dochodzić swoich praw - podkreśla prezes rudzkiego szpitala Sławomir Święchowicz.

Batalia o kontrakt dla rudzkiej okulistyki toczy się  już od ponad roku. Rudzki szpital był jednym z czterech w województwie śląskim, który nie otrzymał w 2012 roku trzyletniego kontraktu na świadczenie usług okulistycznych w warunkach hospitalizacyjnych. Odwołanie szpitala od wyników konkursu nie przyniosło żadnego efektu. Ówczesny dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ odrzucił zastrzeżenia Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Podobnie uczynił we wrześniu 2012 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

W tej sytuacji rudzki szpital zaskarżył decyzję prezesa NFZ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W przesłanym pozwie prezes rudzkiego szpitala, Sławomir Święchowicz podkreślił, że zarówno Dyrektor Śląskiego Oddziału, jak i prezes NFZ, dopuścili się „uchybień o charakterze proceduralnym oraz naruszyli przepisy prawa materialnego”. Najważniejsze z nich dotyczą  obowiązku posiadania ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, które przy kontroli dopuszczenia ofert do dalszego postępowania zostały przez NFZ całkowicie pominięte. W swoim pozwie Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej zwrócił uwagę na fakt, że NFZ rozpatrując jego odwołanie nie udostępnił szczegółowej oceny ofert, które zostały rozpatrzone pozytywnie, ani nie ujawnił ile punktów każda z nich otrzymała.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację stronie skarżącej. Sąd uznał, że prezes NFZ nie zbadał należycie sprawy, całkowicie pominął zarzut dotyczący braku ubezpieczenia od zdarzeń medycznych u innych oferentów, nie zbadał ofert i akt, a dodatkowo w uzasadnieniu swojej decyzji pominął ten wątek skargi. Doprowadziło to zdaniem Sądu do nieuzasadnionego i wadliwego uznania, iż oferta rudzkiej okulistyki podlegała odrzuceniu. Sąd Administracyjny uznał, że takim działaniem NFZ naruszył dwie podstawowe zasady Kodeksu Postępowania Administracyjnego  tj. zasadę pogłębiania zaufania obywateli do prawa oraz zasadę wyczerpującego i wszechstronnego działania w zakresie zebrania i oceny materiału dowodowego. W uzasadnieniu decyzji WSA w Warszawie czytamy, że „w toku ponownego postępowania prezes NFZ będzie zobowiązany dokonać ponownie analizy całego materiału dowodowego, która pozwoli na podjęcie właściwej decyzji, zgodnej z treścią przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej”. Obecnie Szpital oczekuje jakie dalsze kroki podejmie NFZ.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej ubiegał się o kontrakt w wysokości 2,5 mln złotych w przeliczeniu na rok. Rozstrzygnięty na początku 2012 roku konkurs obejmował 3 lata. – Mam świadomość, że przed nami jeszcze długa droga. Naszym celem jest odzyskanie kontraktu na okulistykę i wraz z nim możliwości funkcjonowania oddziału w pełnym zakresie – zapewnia prezes Święchowicz. Na pozytywnym zakończeniu sporu o kontrakt dla rudzkiej okulistyki zależy obecnym władzom miasta. Prezydent Grażyna Dziedzic nie czekając na rozstrzygnięcie procedury odwoławczej uruchomiła w ubiegłym roku wraz  z władzami szpitala specjalny program leczenia jaskry i operacji zaćmy. Dzięki przekazanym z budżetu miasta 120 tys. złotych udało się wykonać około 200 operacji zaćmy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie jest prawomocny.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter