Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Przedsiębiorcza Ruda

Przedsiębiorcza Ruda

O przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej rozmawiano w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. Licznie zgromadzeni przedsiębiorcy poznali między innymi tajniki przysługujących im ulg oraz możliwe formy wsparcia ich działalności. – Nie po raz pierwszy spotykamy się w tym miejscu, by przybliżyć przedsiębiorcom informacje szczególnie dla nich ważne. Ruda Śląska stawia na rozwój przedsiębiorców – podkreślał wiceprezydent Michał Pierończyk.

Spotkanie miało szczególne znaczenie ze względu na wprowadzenie nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej na lata 2015 – 2020. – Jako instytucje otoczenia biznesu jesteśmy zobowiązani do bieżącego informowania i wspomagania przedsiębiorców. Często nie mają oni czasu na to, by wgłębiać się w konkretne dokumenty, dlatego też staramy się w jasny i rzetelny sposób przedstawić im aktualną sytuację prawną oraz możliwości rozwoju – tłumaczyła Katarzyna Wochnik, prezes Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor”. – Otwarty charakter spotkań pozwala w dużej mierze na wymianę kontaktów oraz doświadczeń. Ponadto, przedsiębiorcy mają kontakt z instytucjami wdrażającymi poszczególne programy – podsumowała.

Przedsiębiorcy podczas spotkania dowiedzieli się o przysługujących im ulgach podatkowych oraz planowanych do zbycia miejskich ofertach inwestycyjnych. Następnie poruszono kwestie dotyczące wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, jak i wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach funduszy krajowych. – W tym okresie programowania finansowego zamierzam ubiegać się o środki zewnętrzne na doposażenie sprzętowe swojej firmy. Chciałabym także przystosować konkretny budynek na swoją siedzibę oraz studio. Mam nadzieję, że to spotkanie rozjaśni mi kwestie dofinansowania i wskaże instytucje, które mogłyby być mi pomocne – mówiła obecna na spotkaniu Agnieszka Rolnik, właścicielka firmy Aproduction z Rudy Śląskiej.

W ramach konferencji, rozmawiano także o roli funduszu pożyczkowego działającego przy Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor”, a Bank Spółdzielczy zaprezentował się jako lokalna instytucja finansowa wspierająca rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Konferencja była trzecią z cyklu spotkań organizowanych pod patronatem prezydent miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter