Kir Żałobny

Przedsiębiorco, skorzystaj z dofinansowania!

Przedsiębiorco, skorzystaj z dofinansowania!

Ponad pół miliona złotych czeka na przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy w Rudzie Śląskiej. Dzięki tym pieniądzom może zostać wyposażonych lub doposażonych 25 nowych stanowisk. – To świetna okazja do zwiększenia potencjału firmy nie tylko poprzez inwestycję w jej kadrę, ale także w zaplecze techniczne – podkreśla Iwona Woźniak – Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Rudzki urząd pracy na wyposażenie i doposażenie nowych stanowisk przeznaczy 575 tys. zł. Dzięki tym środkom pracodawcy, którzy chcą stworzyć nowe miejsce pracy, nie będą musieli ponosić kosztów własnych związanych z jego odpowiednim wyposażeniem. – Współpracując z rudzkim urzędem pracy mogą otrzymać nawet 23 tys. zł – informuje Iwona Woźniak – Bagińska. Kwotę  można przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn czy urządzeń, które są niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Współpraca między przedsiębiorcą a urzędem pracy opiera się na zawieranej przez strony umowie o refundację, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązany jest m.in. do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją. – Kandydat na nowo utworzone stanowisko zostanie wybrany spośród klientów Powiatowego Urzędu Pracy – mówi Iwona Woźniak – Bagińska. – Jednak to pracodawca określa kryteria i wymagania, a wybór przeprowadzany będzie zgodnie z jego oczekiwaniami – dodaje szefowa PUP.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą kontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów 16, telefonicznie pod numerem 32 771 59 15. – Z chęcią odpowiemy na pojawiające się pytania i udzielimy wsparcia na etapie wypełniania wniosku o przyznanie refundacji na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – zapewnia dyrektor urzędu.

Od stycznia do czerwca br. lokalni przedsiębiorcy zgłosili 1592 oferty pracy. Najczęściej PUP współpracuje z firmami budowlanymi i handlowymi. Najczęściej poszukiwani są murarze, tynkarze, sprzedawcy, a także pracownicy produkcyjni różnych branż.

Refundacje doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy przyznawane są w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter