Kir Żałobny

Przed nami Barbórka

Przed nami Barbórka

Pobudki przy dźwiękach orkiestr górniczych, uroczyste akademie i msze święte za górników – tak w Rudzie Śląskiej świętowana będzie „Barbórka”. To tradycyjne święto obchodzić będzie w niedzielę blisko 9 tys. pracowników kopalń „fedrujących” na terenie Rudy Śląskiej. 4 grudnia to również wspomnienie patronki Rudy Śląskiej – św. Barbary, której wizerunek znajduje się w herbie miasta. – Górnictwo to nie tylko ważna gałąź polskiej gospodarki, ale także piękne tradycje, o które powinniśmy dbać – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Braci Górniczej, szczególnie tej rudzkiej, składam najserdeczniejsze życzenia – dodaje.

W Rudzie Śląskiej „fedrują” dwie kopalnie. Pierwsza to KWK „Ruda”, która powstała 1 lipca br. z połączenia trzech rudzkich kopalń: Bielszowice, Halemba-Wirek i Pokój. Wchodzi w skład Polskiej Grupy Górniczej. Drugi zakład górniczy, który prowadzi wydobycie w Rudzie Śląskiej to KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”, który jest częścią Katowickiego Holdingu Węglowego.

4 grudnia msze święte w intencji górników i ich rodzin  zostaną odprawione: w Kochłowicach, o godz. 9:00, w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, w Wirku, o godz. 9:00, w kościele pw. św. Wawrzyńca i św. Antoniego, w Bielszowicach, o godz. 10:00, w kościele pw. św. Marii Magdaleny  oraz w Halembie, o godz. 11:00, w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej.

Msza św. z Kochłowic będzie transmitowana na żywo na antenie ogólnopolskiego kanału ZOOM TV. Po tej mszy uczestnicy udadzą się na kopalnię, gdzie w cechowni złożą kwiaty pod obrazem św. Barbary oraz pod pomnikiem pamięci ofiar katastrofy górniczej z 18 września 2009 r.

Halembska uroczystość rozpocznie się przemarszem górników z cechowni Ruchu „Halemba” do kościoła (zbiórka na cechowni o godz. 10:40). Podobnie będzie w Bielszowicach, gdzie początek uroczystości zaplanowano w cechowni Ruchu „Bielszowice” o godz. 9.30. Po mszy św. wierni przejdą w procesji na cmentarz, gdzie odbędzie się poświęcenie tablicy ku czci tragicznie zmarłych górników. Z kolei na 8:15 zaplanowano złożenie kwiatów przed obrazem św. Barbary  w Ruchu „Pokój”, a następnie przemarsz do kościoła św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Wirku.

Rudzkie zakłady są największym pracodawcą w mieście. Pracuje w nich około 6 tys. rudzian oraz kilka tysięcy mieszkańców miast ościennych. KWK Ruda zatrudnia prawie 6800 osób. Wydobycie „Rudy” to 18 000 ton netto na dobę. Kopalnia „Ruda” wchodzi w skład Polskiej Grupy Górniczej. PGG rocznie produkuje 30 mln ton surowca przeznaczonego głównie dla sektora energetycznego i odbiorcy detalicznego. Zatrudnia 32 tysiące osób.

Ruch „Pokój” to jeden z najstarszych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Pierwsze zatwierdzone nadanie na uruchomienie wydobycia węgla na terenie Rudy nastąpiło 23 stycznia 1752 roku (kopalnia „Brandenburg” - pierwowzór kopalni „Wawel”).

Historia ruchu „Bielszowice” sięga końca XIX wieku. Na terenie kopalni zachowała się zabytkowa cechownia z wieżą zegarową i drewnianą konstrukcją empory. Wieża zwieńczona jest miedzianym dachem w kształcie hełmu pruskiego.

Kopalnia „Halemba” jako dwupoziomowa została przekazana do eksploatacji 1 lipca 1957 r. W 2007 roku doszło do połączenia KWK „Polska-Wirek” i KWK „Halemba” w dwuruchowy zakład górniczy KWK „Halemba-Wirek”. W 2014 roku ruch „Wirek” został zlikwidowany. Aktualnie w Ruchu „Halemba” prowadzonych jest szereg inwestycji modernizujących Zakład. W przyszłości pozwolą one na podniesienie poziomu wydobycia.

KWK „Wujek” jest dwuruchowym zakładem górniczym. Dzisiejsze ruchy to działające do stycznia 2005 r. samodzielne kopalnie „Wujek” i „Śląsk”. Obszar górniczy Ruchu „Śląsk” został utworzony w lutym 1974 r. Zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miast: Ruda Śląska, Chorzów i Katowice. Wydobycie kopalni kształtuje się na poziomie 4,5 tys. ton na dobę na „Śląsku” i 5 tys. na dobę na „Wujku”. KWK „Wujek” zatrudnia ponad 2,9 tys. pracowników, z czego ponad 1,4 tys. pracuje na Ruchu „Wujek”, a ponad 1,5 tys. na Ruchu „Śląsk”.

W skali globalnej węgiel jest zaraz po ropie drugim najczęściej używanym surowcem energetycznym na świecie. Jego największym eksporterem, a jednocześnie użytkownikiem są Chiny, później Indie, Rosja i Stany Zjednoczone. W krajach Unii Europejskiej węgiel jest tradycyjnym i jednym z najbogatszych własnych źródeł energii.

Przypomnijmy, że św. Barbara wywodziła się z pogańskiej rodziny z Heliopolis. Ojciec (Dioskuros) wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Gdy Dioskuros dowiedział się, że Barbara została chrześcijanką, chciał ją zmusić do wyparcia się wiary. Gdy to nie poskutkowało, doniósł na nią. Została uwięziona w wieży, gdzie miał przed śmiercią objawić się jej anioł z kielichem i hostią. Ścięta mieczem prawdopodobnie około roku 305 w Nikomedii lub Heliopolis, podczas prześladowań za panowania cesarza Maksymiana (305–311). Istnieje legenda, według której święta Barbara, uciekając przed ojcem, schroniła się w skale, która się przed nią rozstąpiła.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter