Header decorative image
Kir Żałobny

Przebudowa ul. Bałtyckiej

Przebudowa ul. Bałtyckiej

Dziś przekazany został teren pod przebudowę ul. Bałtyckiej w Kochłowicach. Dzięki modernizacji tej ulicy powstanie dojazd do terenów inwestycyjnych po byłej kopalni Polska-Wirek. Ul. Bałtycka przebudowana zostanie na odcinku od ul. Radoszowskiej do ul. Długiej.

W ramach inwestycji powstanie:

  • 800 m asfaltowej drogi
  • asfaltowa ścieżka rowerowa
  • chodnik
  • oświetlenie
  • kanalizacja deszczowa
  • zbiornik retencyjny

W ramach zadania wykonany zostanie także dojazd do posesji znajdujących się przy ul. Bałtyckiej 15, 15A i 19.

Termin realizacji: do końca 2023 r.

Koszt: blisko 20 mln zł, z czego ponad 15 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych.

Logotyp informujący o źródle pozyskanego dofinansowania. Flag i godło Polski i napis: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Gmina Ruda Śląska

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter