Kir Żałobny

Prościej i sprawniej

Prościej i sprawniej

Od nowego roku łatwiej o meldunek. Wymeldowania i zameldowania pod nowym adresem można dokonać już podczas jednej wizyty w urzędzie, a czas potrzebny na dopełnienie obowiązków meldunkowych wydłużony został do 30 dni. Wszystko to za sprawą zmian w przepisach o ewidencji ludności i dowodach osobistych, które weszły w życie 31 grudnia 2012 r.

Do tej pory by móc się zameldować pod nowym adresem, trzeba było najpierw wymeldować się ze starego miejsca zamieszkania, następnie przedstawiając zaświadczenie o wymeldowaniu można było zameldować się w nowym miejscu. Dzięki wprowadzonym zmianom osoba meldująca się dokona tego obowiązku podczas jednej wizyty w urzędzie.

Kolejną zmianą ułatwiającą wypełnienie obowiązku zameldowania się jest wydłużenie czasu potrzebnego na jego spełnienie – Teraz mieszkaniec, który chce się zameldować na pobyt stały, jak i czasowy, będzie miał na to 30 dni. Do końca minionego roku miał na to tylko cztery doby - wyjaśnia Bożena Kurpanik, naczelnik wydziału spraw obywatelskich. - Natomiast osoba, która chce się wymeldować z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonać musi tego, tak jak do tej pory, w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu – dodaje.

Zmianie ulegną też niektóre procedury związane z samym meldowaniem. – Przede wszystkim dokonując czynności meldunkowych mieszkaniec nie będzie musiał już podawać swojego wykształcenia, ponadto mężczyźni nie będą już musieli przedstawiać książeczki wojskowej. Kolejną nowością jest możliwość załatwienia spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika – tłumaczy Bożena Kurpanik.

Nowelizacja ustawy objęła także zasady zameldowania na pobyt czasowy. Teraz takiego meldunku należy dokonać, jeżeli przebywa się w danym miejscu dłużej niż trzy miesiące. Do niedawna w myśl obowiązujących przepisów meldunku na pobyt czasowy należało dokonać przed upływem czwartej doby od momentu przybycia w nowe miejsce.

W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej zameldowano na pobyt stały 3115 osób, wymeldowały się zaś 3002 osoby. Przed dwoma laty było to odpowiednio: 3195 i 2945 osób. Znowelizowana ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych przewiduje zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2016 r.
 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter