Header decorative image
Kir Żałobny

Projekty zweryfikowane

Projekty zweryfikowane

24 projekty, w tym 4 duże, zostały zakwalifikowane do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r. Zdecydowana większość tych zadań wiąże się z utworzeniem bądź modernizacją miejsc sportu i rekreacji oraz rewitalizacją terenów zielonych. Kilka projektów dotyczy przedsięwzięć o charakterze „miękkim”. Od 9 do 20 września br. mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w głosowaniu i zdecydować jakie projekty będą realizowane w 2020 r. Obecnie projektodawcy mają czas na kampanię promocyjną swoich pomysłów. Ogółem do  podziału w przyszłorocznym budżecie obywatelskim są prawie 4 mln zł.

Spośród 24 zadań, które zostały zakwalifikowane do głosowania, najwięcej dotyczy dzielnicy Bykowina (4). Jeżeli chodzi o pozostałe dzielnice, to podział wygląda następująco: Nowy Bytom, Ruda, Czarny Las – po 3, Bielszowice, Halemba, Orzegów i Wirek – po 2, Kochłowice, Chebzie i  Godula – po 1. Zdecydowana większość zadań (21) ma charakter inwestycyjny, natomiast trzy to tzw. projekty „miękkie”.

Spośród wszystkich zadań dopuszczonych do głosowania, 20 to zadania małe (koszt realizacji wynosi do 270 tys. zł), z kolei 4 to przedsięwzięcia duże (koszt powyżej 270 tys. zł). Taki podział środków to nowość, bowiem wcześniej w mieście obowiązywał rozdział na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. - Po zmianach w ustawie o samorządzie gminnym podział środków na dzielnice jest możliwy tylko tam, gdzie funkcjonują one jako jednostki pomocnicze gminy, a w naszym mieście mają one charakter zwyczajowy. Dlatego w zamian wprowadziliśmy podział na projekty duże i małe, w zależności od kosztów ich realizacji - tłumaczy Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

Przypomnijmy, że w ramach przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy złożyli 49 wniosków. Wszystkie one przeszły weryfikację pod kątem zgodności z zasadami zawartymi w uchwale Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Oznacza to, że projekt kwalifikujący się do głosowania powinien obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadanie własne gminy, możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Przedsięwzięcia zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto, może zgodnie z prawem, wydatkować środki publiczne.

W trakcie weryfikacji odrzucone zostały m.in. wnioski, które stały w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, strategiami i programami, w tym w szczególności: z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Aby zakwalifikować się do głosowania projekty musiały także spełnić warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne. Do głosowania niedopuszczone zostały także zadania, które obejmowały inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych lub zakładały realizację zakresu rzeczowego, zaliczanego do wydatków na zakupy inwestycyjne lub do wydatków bieżących na wyposażenie.

W efekcie po weryfikacji do etapu głosowania dopuszczono 24 projekty. Ich liczba może się jeszcze zwiększyć, ponieważ zgodnie z zasadami budżetu obywatelskiego na 2020 r. autorzy pomysłów, które nie przeszły oceny merytorycznej mogą odwołać się od wyniku weryfikacji. Termin składania takiego odwołania upływa 26 lipca. Po zapoznaniu się z jego treścią i opinią zespołu ds. budżetu obywatelskiego, ostateczną decyzję w sprawie uznania odwołania podejmie prezydent miasta.

W przypadku pozytywnej decyzji wykaz zadań poddanych pod głosowanie zostanie zaktualizowany.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2020 r. wyniesie 3 994 000 zł, z czego 1 024 000 zł na projekty duże i 2 970 000 zł na projekty małe (kosztujące do 270 tys. zł). Podczas zakończonej weryfikacji wniosków, z uwagi na przekroczenie limitu dla zadania zgłoszonego jako małe, dwa projekty automatycznie zakwalifikowane zostały do zadań dużych.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 9 – 20 września br. za pośrednictwem platformy elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org oraz w formie tradycyjnej w wyznaczonych punktach. - Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 27 września.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to siódma tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, a w 2019 roku – 3,720 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim prawie 5,2 tys.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter