Header decorative image
Kir Żałobny

Projekty do budżetu obywatelskiego czekają na weryfikację

Projekty do budżetu obywatelskiego czekają na weryfikację

39 projektów zostało zgłoszonych do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Wnioski przejdą teraz weryfikację pod kątem wymogów określonych w uchwale Rady Miasta. Lista zadań zakwalifikowanych do dalszego etapu zostanie ogłoszona 7 sierpnia. Glosowanie odbędzie się w dniach 7 – 13 września. – Dziękuję wszystkim, którzy w czasie, kiedy nasze życie zdominowała epidemia koronawirusa, zmobilizowali się do przygotowania wniosków – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Zdecydowana większość zgłaszających projekty skorzystała z platformy elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org. W ten sposób wpłynęły 32 wnioski, formę papierową wybrano zaledwie w 7 przypadkach. Najwięcej projektów -8 - dotyczy dzielnicy Wirek. Pozostałe wnioski to Bykowina (7), Halemba (5), Bielszowice (3), Ruda (3), Orzegów (3), Nowy Bytom (2), Kochłowice (2), Godula (1). 3 projekty dotyczą całego miasta, 1 dzielnic: Ruda, Nowy Bytom, Chebzie i 1 dzielnic: Bielszowice, Halemba, Kochłowice, Orzegów, Ruda, Wirek. Przeważają zadania inwestycyjne, których jest aż 36, przy 3 projektach „miękkich”. 9 propozycji mieszkańcy określili jako projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 280 tys. zł) , a 30 jako małe (z kosztem realizacji do 280 tys. zł). 24 wnioski złożyły kobiety, a 15 mężczyźni.

Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w podjętej 30 kwietnia br. uchwale Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Przypomnijmy, że propozycje do budżetu obywatelskiego muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne. Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady Miasta.

Weryfikacja wniosków trwać będzie do 5 sierpnia br. Następnie o jej wynikach powiadomieni zostaną wnioskodawcy, a publikacja wykazów projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania nastąpi 7 sierpnia. Wnioskodawcy będą mieli 5 dni roboczych od ogłoszenia wykazu na ewentualne odwołanie się od decyzji komisji weryfikacyjnej. Ostateczną decyzję podejmie wówczas prezydent miasta po zapoznaniu się z treścią odwołania i opinią zespołu ds. budżetu obywatelskiego. W przypadku uznania odwołania za zasadne wykaz zostanie zaktualizowany.

Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie od 7 do 13 września za pośrednictwem wspomnianej platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej – w wyznaczonych punktach. - Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 21 września.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2021 r. wyniesie 4 122 640 zł, z czego 1 042 640 zł na projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 280 tys. zł), a 3 080 000 zł na projekty małe (z kosztem realizacji do 280 tys. zł). Co istotne, jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to ósma tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 roku – 3,720 mln zł, a w 2020 roku - 3 994 000 zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 5,2 tys.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter