Header decorative image
Kir Żałobny

Projekt "Praca bez stopni" ruszył pełną parą

Projekt "Praca bez stopni" ruszył pełną parą

20 osób dotkniętych niepełnosprawnością psychiczną i umysłową, które biorą udział w projekcie „Praca bez stopni”, rozpoczęło staże w śląskich zakładach pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. Rudzki PUP pozyskał na jego realizację 971.164 złotych.

8 pracodawców, w tym 6  firm z terenu Rudy Śląskiej, przyjęło na 6-miesięczny staż uczestników projektu „Praca bez stopni”. Beneficjenci projektu będą pracowali na przygotowanych dla nich stanowiskach m.in. ogrodnika, magazyniera, montera wyrobów z tworzyw sztucznych, czy robotnika gospodarczego. Staż jest kolejnym etapem projektu „Praca bez stopni”, który rudzki PUP realizuje od 1 czerwca br. i który potrwa do 30 czerwca 2015 roku. Dzięki kompleksowej pomocy, która objęła wsparcie psychologiczne, warsztaty z zakresu poszukiwania pracy oraz organizację grupy wsparcia z elementami grupy edukacyjnej, beneficjenci projektu z sukcesem przystąpili do uczestnictwa w stażach. Podczas ich realizacji uczestnicy mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu Pracy - Trenerów Pracy, specjalnie oddelegowanych do realizacji projektu, do których mogą się zwrócić z każdym problemem, na jaki napotkają, zarówno w trakcie stażu, jak i poza nim. - Trenerzy Pracy odwiedzają uczestników projektu w miejscu odbywania stażu, sprawdzają ich postępy w zdobywaniu doświadczenia zawodowego, udzielają wsparcia stażystom w razie pojawienia się ewentualnych problemów na gruncie zawodowym czy też zdrowotnym - tłumaczy Agnieszka Skudlik z Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Warto zaznaczyć, iż uczestnicy projektu podczas staży mogą liczyć również na wsparcie Urzędu Pracy w postaci refundacji kosztów dojazdu na staż, jak również wypłaty stypendium stażowego. - Za sprawą staży osoby biorące udział w projekcie mają okazję do zaistnienia na rynku pracy oraz przekonania do siebie i swojej niepełnosprawności pracodawców, co umożliwi im nabycie cennego doświadczenia zawodowego – podkreśla Paweł Karaś, kierownik Działu ds. Projektów rudzkiego PUP.

W przyszłym roku do udziału w projekcie zostanie zaproszonych kolejne 40 osób bezrobotnych, których niepełnosprawność wynika z natury fizycznej- uszkodzenia narządów ruchu/układu krążenia oraz sensorycznej- uszkodzenia narządów zmysłu i które są zarejestrowane w tutejszym Urzędzie Pracy. - Chcemy w miarę naszych możliwości zaktywizować osoby borykające się z różnymi ograniczeniami zdrowotnych, które napotykają szczególne trudności w znalezieniu pracy – mówi Beata Płaczek, zastępca dyrektora PUP. – Zapraszamy więc takie osoby do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 771 59 20 lub w siedzibie naszego urzędu – dodaje.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter