Kir Żałobny

Projekt NOWES - kompleksowe wsparcie ekonomii społecznej

Różnokolorowe pionki do gry.

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” wraz ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej i Fundacją ASES realizuje projekt NOWES, który jest odpowiedzią na potrzeby zarówno rynku ekonomii społecznej, jak i osób bezrobotnych czy osób z niepełnosprawnościami. Będą one mogły liczyć na wszechstronne wsparcie. Projekt prawie w całości sfinansowany zostanie ze środków Unii Europejskiej.

- To jedna z ciekawszych możliwości dla osób poszukujących pracy i szansa dla organizacji pozarządowych. Działania Rudzkiej Agencji Rozwoju od lat skierowane są na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, rynku pracy i trzeciego sektora - mówi prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. - NOWES jest szansą na rozwój i budowanie silniejszej, bardziej zintegrowanej społeczności. Jestem przekonany, że wzmocni i tak już wysoki potencjał społeczny w naszym mieście - dodaje.

Projekt będzie realizowany do końca 2028 roku na obszarze Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich oraz powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego. - Zakłada on tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, rozwijanie potencjału nowo tworzonych i istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych, wsparcie reintegracyjne, finansowe i rozwojowe oraz usługi animacji lokalnej, promujące idee ekonomii społecznej – wylicza Katarzyna Wochnik, prezes RAR „Inwestor”. Obecnie trwają przygotowania pierwszych naborów dla uczestników.

Kluczowym elementem projektu jest wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 31 229 zł netto na jeden etat na utworzenie miejsca pracy oraz 32 400 zł netto na jego utrzymanie, z możliwością wsparcia maksymalnie dla 10 miejsc pracy.

Do tego dochodzi jeszcze wsparcie reintegracyjne, które obejmuje dofinansowanie usług w postaci finansowania działań służących zdobyciu nowych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności oraz działań, dzięki którym nowo zatrudnieni pracownicy nabędą lub odbudują umiejętności niezbędne w pracy i codziennym życiu. Skierowane jest do osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, absolwentów Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej, osób usamodzielnianych oraz innych grup defaworyzowanych.

W kontekście rozwoju organizacji pozarządowych, takich jak fundacje i stowarzyszenia, najistotniejsze są kompleksowe usługi wsparcia, które obejmują m.in. szkolenia, doradztwo indywidualne, doradztwo specjalistyczne, finansowanie pakietów marketingowych do 11 000 zł oraz pakietów rozwojowych do 7 000 zł. Dodatkowo organizowane będą Targi Ekonomii Społecznej, dające możliwość zaprezentowania towarów i usług.

NOWES jest jednym z pierwszych w województwie projektów realizowanych w nowej europejskiej perspektywie finansowej. Wartość projektu to ponad 24 834 683,50 zł, a przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 to 97,88% tej kwoty.

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. jest instytucją mającą na celu wspieranie i promocję przedsiębiorczości w mieście i regionie. Działalność ukierunkowana jest głównie na problematykę o charakterze publicznym, opiera się głównie na stymulowaniu rozwoju gospodarczego miasta oraz wspieraniu i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w regionie. Miasto Ruda Śląska jest właścicielem 82% udziałów w spółce.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter