Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Projekt "Moja firma – moja niezależność II"

Projekt "Moja firma – moja niezależność II"

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie  „Moja firma – moja niezależność II”.

Planowany nabór do projektu: sierpień 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu 36 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

O udział w projekcie mogą ubiegać się:
• osoby po 30 roku życia,
• zamieszkujące na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego,
• bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
• nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
• należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
- osoby niepełnosprawne;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Bezpłatne formy wsparcia w ramach projektu:
• Spotkanie z Doradcą Zawodowym
• Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
• Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – maks. 23 754,00 zł
• Finansowe wsparcie pomostowe – przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności
• Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia finansowego na założenie działalności (m.in.):
• środki trwałe,
• wartości niematerialne i prawne,
• reklama (do 10% wartości dotacji),
• środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
• prace remontowo-adaptacyjne,
• środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach finansowego wsparcia pomostowego:
• składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
• podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

Więcej informacji o projekcie w biurze projektu lub na stronie www.gapr.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter