Header decorative image
Kir Żałobny

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta

Grafika przedstawiająca południową część miasta.

Dziś ponownie został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ruda Śląska ograniczonej od północy autostradą A4 – „Ruda Śląska – POŁUDNIE”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem można się zapoznać do 16 listopada 2023 r. w Urzędzie Miasta w Wydziale Urbanistyki i Architektury, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się 16 listopada 2023 r. o godzinie 16:00 w sali sesyjnej UM.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter