Kir Żałobny

400 tys. zł na Kompas

400 tys. zł na Kompas

Interaktywne tablice, tablety, podręczniki, gry i pakiety edukacyjne, a także sala doświadczania świata z rozgwieżdżonym niebem, ścieżką sensoryczną, magicznym akwarium i  torem świetlno–dźwiękowym – to najnowsze wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej. Zostało ono zakupione z programu „Kompas”, na który placówka pozyskała 400 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom wsparciem objętych zostało 350 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a 60  nauczycieli bierze udział w doskonaleniu kompetencji zawodowych.

„Kompas - program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” obejmuje uczniów niepełnosprawnych, uczniów zdolnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, a także uczniów młodszych.

Wszyscy uczniowie, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych pracowni przedmiotowych, udziału w interesujących zajęciach rozwijających ich pasje i zainteresowania.  Objęci są też fachową pomocą psychologiczno-pedagogiczną. - Dla uczniów biorących udział w warsztatach językowych zakupiliśmy dwie tablice interaktywne, 16 tabletów, urządzenie nagłośnieniowe oraz  podręczniki i ćwiczenia – wylicza Anna Sekta, dyrektor szkoły. -  Pracownia przyrodnicza została doposażona w przyrządy do obserwacji, pomiarów i prowadzenia doświadczeń przyrodniczych. Zakupiono też materiały edukacyjne, m.in. gry, układanki, multimedialne pakiety edukacyjne – dodaje pani dyrektor.

Kształceniem specjalnym objęto 13 uczniów, którzy m.in. biorą udział w  indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych, w specjalnie utworzonej sali doświadczania świata. - Jest to  wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, np. ścieżka fakturowo–sensoryczna, basen z podświetlanymi piłeczkami, magiczne akwarium, podświetlany blat do rysowania piaskiem, rozgwieżdżone niebo, tor świetlno–dźwiękowy i kule sensoryczne – tłumaczy Anna Sekta.  - Przebywanie  w sali daje  możliwości odbierania nowych bodźców, wywołuje reakcję ożywienia, motywację do podejmowania aktywności i poznawania – dodaje dyrektor szkoły. Wyposażenie można podzielić na kilka grup, zależnie od rodzaju zmysłu na który oddziałują. Są to elementy do stymulacji: równowagi, dotyku, wzroku, węchu, słuchu.

Z kolei nauczyciele w ramach programu doskonalą kompetencje zawodowe w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem oraz efektywnego stosowania metod w kształtowaniu u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy. – Zajęcia dotyczą  m.in. planowania i modyfikowania procesów edukacyjnych oraz opracowania modelu wspierania uczniów w nabywaniu umiejętności uczenia się -  wyjaśnia Anna Sekta.  Nauczyciele biorą też udział w warsztatach na temat  diagnozy stylów uczenia się i rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów.

- Projekt realizowany jest w bieżącym roku szkolnym, ale po jego zakończeniu pomoce dydaktyczne i wiedza pedagogów będą dale służyć wszystkim uczniom – podkreśla dyrektor szkoły.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter