Kir Żałobny

Projekt InfoSMOG-MED

Gradika w zielomej tonacji przedstawiająca góry, drzewa, domy, pociąg, wiatraki, człowieka na rowerze i człowieka na hulajnodze. Tekst "Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre".

Projekt informacyjno-edukacyjny InfoSMOG-MED jest odpowiedzią na rzeczywiste, zidentyfikowane potrzeby mieszkańców województwa śląskiego w zakresie poprawy dostępu do informacji o prognozie jakości powietrza, ostrzeżeń i alertów smogowych, a także informacji o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.

Głównym celem tego projektu jest zatem stworzenie dla użytkowników, w szczególności dla mieszkańców województwa elektronicznej platformy i aplikacji na urządzenia mobilne informujących o jakości powietrza wraz z systemem komunikacji dotyczącym aspektów zdrowotnych oraz systemem komunikacji dla podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego. Aplikację mobilną Śląskie SMOGSTOP można pobrać ze sklepu Google Play oraz App Store.

System zawiera informacje obejmujące m.in.:

  • krótkoterminową prognozę jakości powietrza (indeks jakości powietrza, stężenia NOx, SO2, PM10, PM2,5 oraz wielkość emitowanego ładunku NOx, SO2, PM10, PM2,5),
  • informacje o prognozowanych warunkach meteorologicznych (temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru),
  • prognozę ryzyka zdrowotnego,
  • komunikaty dla placówek medycznych.

Informacje dotyczące prognozowanej jakości powietrza atmosferycznego pomogą użytkownikom indywidualnym oraz podmiotom leczniczym odpowiednio przygotować się na ewentualne wystąpienie sytuacji smogowej oraz przekroczeń poziomu informowania i poziomu alarmowego.

Szczególnie ważne jest, aby w okresach przewidywanych przekroczeń norm jakości powietrza, placówki lecznicze były przygotowane na przyjęcie większej liczby pacjentów.

Po założeniu konta użytkownicy platformy internetowej i aplikacji mobilnej zarówno indywidualni jak i placówki medyczne w przypadku prognozowanego przekroczenia norm jakości powietrza i wystąpienia zagrożenia zdrowotnego dla konkretnych podanych przez siebie lokalizacji otrzymają komunikat – zalecenie o sposobie postępowania/zachowania w czasie trwania zagrożenia w odniesieniu do płci, wieku, wybranych jednostek chorobowych.

Platforma służy również jako narzędzie do prowadzenia szeroko zakrojonych działań świadomościowych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej w celu zwiększenia wiedzy społeczeństwa nt. zagrożeń wynikających z nieekologicznych zachowań i zanieczyszczenia powietrza.

Projekt InfoSMOG-MED jest projektem własnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych oraz budżetu Państwa.

Na podstawie zawartej Umowy o partnerstwie realizatorami projektu są:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Lider projektu,
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach – Partner projektu,
  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu – Partner projektu.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, ponadto jako Lider odpowiedzialny jest za zarządzanie projektem InfoSMOG-MED i nadzór nad jego prawidłową realizacją.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach odpowiedzialny jest za modelowanie prognozy jakości powietrza, zakup i przygotowanie infrastruktury IT oraz uruchomienie i administrowanie systemu informatycznego "Śląskie SMOGSTOP" w postaci platformy internetowej oraz aplikacji mobilnej zarówno w okresie trwania jak i trwałości projektu.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu odpowiada za przygotowanie bazy komunikatów oraz system prognozowania zdrowotnego – mapowania zdrowotnego, raportowania indywidualnego (z kategorii chorób sercowo-naczyniowych, pulmonologii, diabetologii, pediatrii), a także komunikacji z podmiotami leczniczymi.

/źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego/

Plakat projektu InfoSMOG-MED.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter